Město provede analýzu cest v areálu bývalých strojíren

1964

Rada města schválila provedení pasportizace a diagnostiky silnic v areálu bývalých přerovských strojíren. Na stav komunikací uvnitř areálu dlouhodobě upozorňují firmy, které tady mají svá sídla. Diagnostika má spočívat v podrobné vizuální prohlídce se záznamem porušení povrchu vozovky s fotodokumentací, měření únosností vozovek, zjištění konstrukčních vrstev provedením vrtaných hloubkových sond s následným rozborem podloží zeminy. Na základě všech zjištěných parametrů bude vypracována závěrečná zpráva s návrhem oprav vozovek. Komunikace v areálu jsou ve vlastnictví města Přerova od roku 2000, od minulého roku město jedná s vlastníky zdejších firem o tom, kdo a jak se bude na opravách finančně podílet. Podle posudku je oprava všech silnic a veřejného osvětlení v areálu bývalých přerovských strojíren vyčíslena na 46 milionů korun.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here