REKLAMA

Televizní reklama je jednou z nejúčinnějších reklam! Intenzivně působí na emoce člověka, spolupůsobí v ní nejen mluvené slovo a obraz, ale i zvuky a hudba. Televizní reklama tak zasáhne více smyslů a dá podnět k aktivnímu jednání (ke koupi nového produktu, k návštěvě nové prodejny atd.).
Pokud si objednáte reklamu u nás, bude zařazena do reklamního bloku, vysílaného bezprostředně před hlavním zpravodajským pořadem Přerovské aktuality
 a během jednoho týdne se na obrazovce promítne 84x v těchto časech:

VYSÍLACÍ SCHÉMA

Pro více informací nás kontaktujte na reklama@tvprerov.cz.

 • reklamní upoutávka
 • natočení spotu
 • personální inzerce
 • dokument
 • sponzorský vzkaz počasí a sportu
 • interaktivní banner
 • Infotextová stránka
 • reklamní kampaň
 • Reklamní stránka bez komentáře

stopáž do 20 sec.                  2 500 Kč
výroba + odvysílání               1 týden

 • Reklamní stránka s komentářem

stopáž do 30 sec.                  3 500 Kč
výroba + odvysílání               1 týden

 • Reklama s částečnou animací

stopáž do 50 sec. (výroba)     2 400 Kč
odvysílání 1 týden                 4 900 Kč

 • Natočený spot

stopáž do 50 sec. (výroba)     7 500 Kč
odvysílání 1 týden                 4 900 Kč

 • Personální inzerce

stopáž do 30 sec. (výroba)     3 700 Kč
odvysílání                              1 týden

 • Video inzerce

stopáž do 50 sec. (výroba)     5 000 Kč
odvysílání 1 týden                 3 200 Kč

 • Sponzorský vzkaz
  (před relací počasí nebo sport)

stopáž do 20 sec.                  4 000 Kč
výroba + odvysílání               1 týden

 • Dokument
  (natočení, sestříhání, ozvučení)

stopáž do 60 sec. (výroba)     7 500 Kč
odvysílání 1 týden                 4 900 Kč

 • Interaktivní banner
  na www.tvprerov.cz

banner                                    800 Kč
výroba + odvysílání                1 týden

 • Infotextová stránka

výroba 1 stránky                      500 Kč
odvysílání 12x denně
                1-31 dní          210 Kč/den
             nad 31 dní            70 Kč/den

Uvedené ceny jsou bez DPH.