Technické služby provedly veřejný rozbor komunálního odpadu

971

Technické služby ve spolupráci se společností EKO-KOM ve středu na náměstí Přerovského povstání provedly  veřejný screening komunálního odpadu. Ten byl  podroben rozboru na žádost města, které potřebuje identifikovat  rezervy v jeho nakládání a skutečný podíl tříditelných složek, které se nachází v v nádobách na směsných odpad, přestože by nemusely.  Informace a opatření z nich vyplývající budou pro město zásadní v naplňování nového odpadového zákona.

Rozbor komunálního odpadu se ve středu v ranních hodinách prováděl na náměstí  Přerovského povstání na žádost města. Jeho cílem bylo zjistit, kolik využitelných složek smetí, které by bylo možné dále zpracovat recyklací, se ještě nachází ve zbytkové směsi.

„Tyto akce EKO-KOM organizuje vlastně pravidelně. Děláme rozbory jak směsných, zbytkových komunálních odpadů, tak i pravidelné rozbory využitelných odpadů z barevných kontejnerů. Zjišťuje se to kvůli tomu, abychom věděli, co ta popelnice reálně obsahuje, jaké má složky, kolik a jakých je tam obalů, kolik je tam ostatních neobalových složek. Toto je všechno velmi důležité, protože na základě výsledných dat potom upracuje celý systém zpětného odběru použitých obalových materiálů,“ vysvětlil Josef MOJŽÍŠ, manažer komunikace společnosti EKO-KOM.

Při zkoumání obsahu základního dvousetkilového vzorku komunálního odpadu se masa rozděluje do několika  frakcí. Pracovníci rozboru měří hmotnost a objem jednotlivých složek a výsledná data pak předávají k dalšímu zpracování. V množství odpadu, které se v průměru na jednu osobu povede vytřídit si Přerov podle společnosti EKO-KOM v posledních letech vede dobře a pohybuje se spíše nad průměrnými hodnotami. Vzhledem k novému odpadovému zákonu však bude zvyšování podílu tříděného odpadu nezbytné.

více ve videoreportáži.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here