Technické služby posílily svoz odpadu

109

Technické služby města Přerova navýšily, počínaje 25. prosincem kapacity pro svoz odpadu a čištění kontejnerových stanovišť. Ze zkušeností vyplývá, že zejména modré popelnice určené na odkládání papírového odpadu po Vánocích přetékají pod náporem krabic a jiného obalového materiálu. Po nadcházejících oslavách Nového roku technické služby očekávají zvýšenou produkci skla a podle potřeby jsou opět připraveny zajistit jeho likvidaci i nad rámec plánu.

Odpad po zimních dnech volna lidé často odkládají i mimo vyhrazená místa a odpadky tak znečišťují okolí. Letos technické služby v pracovním týdnu mimo běžný harmonogram vývozu smetí monitorují naplněnost nádob na komunální i separovaný odpad a podle potřeby jejich obsah odvážejí. I tento rok si pak budou muset poradit s likvidací vysloužilého nábytku a domácích spotřebičů, které před branou uzavřeného sběrného dvora na Želatovské navršili občané, přesto, že pro tyto potřeby zůstal otevřen sběrný dvůr Na Hrázi.

Po Vánocích byli Přerované rovněž zvyklí nechávat nepotřebné stromečky u kontejnerů, odkud je svážely Technické služby. Letos se situace mění. Od 1. ledna 2021 totiž začal platit nový zákon o odpadech, který nahlíží na ukládání vánočních stromků jako na zakládání černé skládky. Přesto, že město ministerstvo životního prostředí žádalo o udělení výjimky, bohužel neuspělo. Lidé by tak měli stromečky vozit na sběrné dvory v ulicích Želatovská a Na Hrázi. Je také důležité, aby byly stromečky pečlivě odstrojené od zbytků odzdob, putují totiž poté do kompostárny, kde jsou v drtiči na dřevní odpad a bioodpad rozmělněny na štěpku. Ta se pak používá do kompostu případně na záhony ve městě

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here