Přerov má “Koncepci proseniorské politiky”

305

Koncepce proseniorské politiky Statutárního města Přerova na léta 2021 až 2024. Tak se jmenuje dokument, který nastiňuje, kudy se bude Přerov v této oblasti ubírat. Materiál obsahuje část analytickou, která vychází z aktuálních sociálnědemografických ukazatelů, z výstupů výzkumu, který realizovalo město Přerov v roce 2019, SWOT analýzy, analýzy současného stavu kvality života přerovských seniorů a praxe sociálních pracovníků. Strategická část se věnuje oblastem, kterým se bude statutární město Přerov intenzivně věnovat v oblasti aktivního stárnutí, mezigeneračního soužití, sociálních služeb či oblasti osvětové.  Navržená opatření bude město realizovat podle svých finančních možností.

Podrobnější informace najdete ve videoreportáži.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here