Velkoobjemové kontejnery se už do ulic nevrátí

111

Dvakrát ročně se v přerovských ulicích objevovaly velkoobjemové kontejnery, do nichž lidé odkládali odpad z domácností. Letos na jaře nebyly nádoby na obvyklá stanoviště přistaveny a nebudou na svých místech ani pro podzimní úklid. Důvodem tohoto rozhodnutí je fakt, že už několik let občané odkládali do kontejnerů i věci, které tam nepatří.

Zaměstnanci technických služeb pak musejí obsah nádob ručně třídit, což službu prodlužuje a zdražuje. Přerované jsou proto vyzýváni, aby více využívali dva sběrné dvory, které město pro tyto účely vystavělo. Podle jednatele technických služeb Bohumíra Střelce lidé do nádob házeli třeba pneumatiky, barvy, ředidla, vysloužilé ledničky, pračky, televize nebo uhynulá zvířata, obsah tak nebylo možné odvézt na skládku a pracovníci museli vše přebírat. Druhým problémem podle něj byly stížnosti lidí, kteří poukazovali na to, že když zaměstnanci technických služeb na místo kontejner přistaví, obratem jej zaplní podnikatelé z okolí svým odpadem, takže do hodiny už nemají kam staré věci ukládat. Služba občanům se tak míjela účinkem. 

Objemnější věci z domácností mohou lidé přivézt do sběrných dvorů v ulicích Na Hrázi a Želatovská. Ti, kteří nemají k dispozici automobil, si mohou za úplatu objednat odvoz. Věci do dvorů se svážejí každý pátek a kontakty pro objednání této služby jsou na webových stránkách technických služeb. Za odvezený elektrospotřebič zaplatí zákazník 120 korun, za kus nábytku dvě stovky.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here