Opatření ke zmírnění dopravních komplikací

471

Dostavba dálnice D1 z Říkovic do Přerova byla jedním z hlavních témat návštěvy premiéra Andreje Babiše v Olomouckém kraji. Na jednání se představitelé vlády, kraje a města dohodli na dalším postupu. V následujících týdnech má dojít k podpisu smlouvy zajišťující kompenzace pro Dluhonice. Premiér také uvedl, že požádá o navýšení počtu dopravních policistů v Přerově.

Jednání v Olomouci se týkala několika klíčových dopravních staveb v Olomouckém kraji. Dokončení dálnice Říkovice Přerov je podle zúčastěných prioritou. „Při jednáních, která proběhla pří návštěvě pana premiéra v Olomouckém kraji, jsme se domluvili na třech pro Přerov důležitých věcech. První je, že začátkem února proběhne podpis smlouvy mezi SFDI, Olomouckým krajem a městem Přerov o kompenzacích pro Dluhonice. Druhá je, že do konce ledna proběhne schůzka mezi městem Přerovem a ředitelem ŘSD ohledně zvýšeného průjezdu kamionů Přerovem s tím, že se pokusíme najít opatření, která by tento průjezd kamionů snížila. Poslední je, že pan premiér slíbil, že při jednání s krajským ředitelem policie v Olomouci bude navrhovat zvýšení počtu dopravních policistů v Přerově,“ popsal přerovský primátor Petr Měřínský.

Stavba dálnice je aktuálně ve fázi žádosti o změnu územního rozhodnutí, proti tomu se v druhé půlce prosince odvolalo 9 subjektů, tři spolky a šest občanů Dluhonic. „Když to porovnám s jinými investicemi, tak u dopravní infrastruktury jsme na tom, tak že my chceme stavět, děláme všechno pro to, abychom stavěli. No a jsou tady organizace, které dělají všechno proto, abychom nestavěli. Teď hlavně mluvím o tom úseku Říkovice – Přerov který je znovu napaden a znovu se posouvá. A trvá to tady už desítky let,“ sdělil premiér Andrej Babiš.

„Pan Patrik argumentuje něčím, co už byl dávno prohráno u Ústavního soudu. On chce zopakovat EIU, ale Ústavní soud řekl, že ta ustanovení zákona o posuzování vlivů na životní prostředí jsou platná a jsou ústavní, takže jsou to čistě jenom obstrukce. My se pokusíme ještě s panem Patrikem jednat, máme schůzku 22. ledna. A budu na něj apelovat, aby opravný prostředek vzal zpátky,“ řekl ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Krajskému úřadu doposud odvolání nebyla předána, po doručení má na řešení 60 dnů. V případě, že jsou odvoláním napadena závazná stanoviska dotčených orgánů, začíná tato 60denní lhůta běžet až po té, co budou všechna takto napadená závazná stanoviska přezkoumána jednotlivými orgány nadřízenými správním orgánům, které tato stanoviska vydaly. „V tuto chvíli máme připraveny všechny kroky k tomu, abychom byli schopni stavbu zahájit s tím, že samozřejmě budeme čekat na to, jak budou probíhat jednotlivá odvolání a jednotlivá ta řízení. To znamená změna územního rozhodnutí a stavební povolení. Probíhá souběžně majetkoprávní příprava, probíhá souběžně už archeologie na daném úseku. Máme zpracovanou dokumentaci pro zadání stavby, takže jsme připraveni soutěžit obratem dodavatel, takže všechno to je o tom, zda a jakým tempem proběhnou ty správní řízení. Já věřím, že proběhnout co nejrychleji, že ty odvolání se vyřídí, že uspějeme u soudu tak, jako jsme uspěli třeba na obchvatu Frýdku-Místku, právě proti sdružení Děti Země a že ta stavba bude nejpozději v roce 2021 zahájena,“ doplnil ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Požadavky obyvatel Dluhonic jsou podle ministra dopravy vyřešeny. „Pokud jde o situaci s Dluhonicemi, tak já bych řekl, že byla nalezena shoda. Domluvili jsme se s krajem, že SFDI poskytne částku přibližně 132 milionů korun na kompenzace, které budou následně poskytnuty městu Přerovu, SFDI by o žádosti kraje měl rozhodovat 6. února. Z mého pohledu je situace ohledně Dluhonic vyřešena,“ dodal ministr dopravy Vladimír Kremlík.

Město Přerov připravuje postupně projekty, na které budou peníze využity. „Město momentálně pracuje na projektu rekonstrukce sociálních zařízení v kulturním domě v Dluhonicích a dalším projektem, který máme ve fázi studie je vybudování cyklostezky do Dluhonic kolem Prechezy,“ shrnul přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil.

Další prostředky by pak měly jít například na rekonstrukci poškozených komunikací a chodníků, veřejného osvětlení nebo na výstavbu nového sportoviště v Dluhonicích.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here