Kompenzace pro Dluhonice

713

Od roku 2020 může město čerpat peníze na kompenzace pro místní část Přerova – Dluhonice, které byly přiznány za zhoršení životních podmínek, související s výstavbou dálnice D1. Olomoucký kraj obdržel od státu úhrnem 132 milionů korun a na základě požadavků Přerova je městu poskytuje na předem odsouhlasené akce. Podle senátorky Jitky Seitlové by ale radnice mohla postupovat rychleji. Za tři roky město požádalo o 41 procent přidělených financí.

Ve třech etapách kompenzačních akcí v katastru Dluhonic město připravuje  čtyři projekty v odhadované výši  102 milionů korun. Jedná se vznik rozvojové lokality Záhumení, rekonstrukci chodníků s veřejným osvětlením a doplnění parkovacích ploch, cyklostezku Přerov- Dluhonice a rekonstrukci kulturního domu.

V těsné blízkosti Dluhonic byl v uplynulých letech také čilý stavební ruch spojený s modernizací železničního koridoru. Vznikly dva nové nadjezdy a byl zrušen původní přejezd.

O návrh podoby budoucích kompenzací pro Dluhonice se nejvíce zasloužil místní výbor Dluhonic v čele s Předsedou Oldřichem Boráněm. Ten v jednání přerovské radnice pochybení nevidí. Vedení města koncem roku 2022 požádalo o prodloužení všech termínů přípravy kompenzačních akcí o jeden rok. Použití financí z fondu není nijak časově omezeno, podle senátorky Seitlové by čerpání mělo být co možná nejrychlejší, zejména s ohledem na současnou míru inflace.

Více ve videoreportáži.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here