Výstavba průmyslové zóny u Dluhonic vázne

879

Výrobní a distribuční halu plánuje postavit na zhruba čtyřhektarovém pozemku v okrajové části Přerova průmyslový developer Panattoni Europe, který stojí za realizací distribučního centra Amazon Praha. Projekt nabral zpoždění.

Problémy podle zástupce společnosti Panattoni nastaly při výkupech pozemků. Realizační proces zbrzdily rovněž námitky spolků Egeria a Krajina Dluhonice.

Zázemí pro sklady, výrobu a kanceláře by měla využívat společnost Ardon, která sídlí v Tržní ulici v Přerově a obchoduje se zbožím pro řemeslnické, čalounické a stavební profese. Skutečnost, že si developer vybral pro realizaci lokalitu v blízkosti Dluhonic se nelíbí místnímu občanskému sdružení.

„Ty objekty by tady neměly být. Celá ta lokalita má mít přírodně – rekreační charakter. Potažmo, když směrem na Dluhonice, za kolejemi, jsou podle územního plánu také prostory, kde by mohla být investiční zóna,“ řekl Pavel Ježík z občanského sdružení Krajina Dluhonice.

Na základě podaných námitek kompetentní orgány nařídily proces EIA,  jehož cílem bylo získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí.

„V rámci vlivu stavby na životní prostředí Krajský úřad v Olomouci posuzoval celou tuto problematiku a výsledkem je, že kraj stavbu posouvá dál. Město s Panattoni prodloužilo smlouvu o další dva roky. Na konci roku 2020 musí společnost předložit městu stavební povolení,“ konstatoval Michal Zácha, náměstek primátora.

Přerov má se společností Panattoni uzavřenou smlouvu o budoucí kupní smlouvě na pozemky města ve finančním objemu 17 227 000 korun.

„Město Přerov není jediným vlastníkem pozemků v dané lokalitě. Jsou tam další desítky jiných. V případě pozemku, který potřebovala společnost Panattoni jako vjezd do areálu nastal problém, který proces vykupování zbrzdil,“ uvedl primátor Petr Měřínský.

„Tam byl problém s exekucí a zástavním právem. Společnost Panattoni proto oslovila sousední vlastníky a pro vjezd do plánovaného areálu zvolila jinou cestu,“ vysvětlil Miloslav Dohnal, vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb přerovského magistrátu.

Z vyjádření zástupce developerské společnosti vyplynulo, že majetkoprávní vztahy jsou k dnešnímu dni vypořádány. Panattonni nyní dolaďuje s přerovskou firmou Ardon parametry územního a stavebního řízení na chystanou halu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here