Rada a Zastupitelstvo města Přerova mají poradní orgány

1620

Zbudování okružní křižovatky ulic Čechova a Šířava, nové multifunkční sportovní haly, opětovné zobousměrnění Wurmovy ulice, dostavba Domova pro seniory v Kabelíkově ulici, přestavba Strojaře na bydlení pro seniory a mladé rodiny. To je krátký výčet záměrů, které hodlají prosazovat členové nově ustanovených komisí Rady města Přerova.

Ta zřídila v souladu se zákonem o obcích celkem osm komisí. Jejich záběr je široký – od školství přes dopravu, investice, zdravotnictví, životní prostředí, památky, cestovní ruch, majetkové a občanské záležitosti až po Redakční radu Přerovských listů.

„Komise slouží jako poradní orgán Rady města Přerova. Zpracovávají některé oblasti, například hospodaření s byty, přidělování dotací městem apod. Těch oblastí je celá řada, ale jde o to, že členy komisí nejsou pouze zastupitelé města, ale v komisích je zapojená širší veřejnost. Občané tak vnášejí do rozhodování města svoje názory, zkušenosti i postoje,“ vysvětlil Petr Mlčoch tajemník přerovského magistrátu.

Komisi pro sociální věci a zdravotnictví nově vede zastupitelka Věra Vránová (KSČM), která v předsednickém křesle vystřídala zastupitelku Helenu Netopilovou (SpP). Podle Vránové se v minulém funkčním období komisi podařilo prosadit mimo jiného službu Senior taxi, o kterou je ze strany veřejnosti velký zájem. Právě rozvoj sociálních služeb na území města Přerova je jedním z hlavních úkolů komise.

„Zmínila bych dvě naše priority, a to je přestavba hotelu Strojař na bydlení pro seniory a mladé rodiny a dostavba Domova pro seniory v Kabelíkově ulici,“ uvedla Věra Vránová, předsedkyně Komise pro sociální věci a zdravotnictví.

Opravy chodníků a komunikací, budování cyklostezek a bezpečných přechodů pro chodce – to jsou příklady oblastí, kterým se věnuje Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost.

„Jedním z důležitých záměrů, které máme před sebou je výstavba okružní křižovatky ulic Šířava a Čechova. Dále chceme znovu zobousměrnit Wurmovu ulici, protože stávající stav je nevyhovující. V oblasti sportu bychom chtěli iniciovat vznik multifunkční haly, tak jak nám to ukládá programové prohlášení rady,“ doplnil Marek Dostál (ODS), předseda Komise pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost.

„Komise jsou pouze poradním orgánem Rady města Přerova. Veškeré jejich výstupy nejsou pro radu závazné. Mají pouze doporučující charakter,“ řekla Lenka Chalupová, tisková mluvčí města.

Iniciativní a kontrolní orgány zřídilo také Zastupitelstvo města Přerova. Jsou to výbory kontrolní a finanční.

„Výbor finanční má na starosti především rozpočet města. Vyjadřuje se ke všem rozpočtovým opatřením a změnám, podílí se na sestavení rozpočtu na příslušný rok. Výbor kontrolní má dva úkoly. Kontrolu dodržování právních předpisů městem, primátorem, jeho náměstky, radními i zastupitelstvem a dohled nad plněním úkolů a usnesení Rady a Zastupitelstva města Přerova,“ zrekapituloval tajemník úřadu Petr Mlčoch.

Třetí a poslední výbor zastupitelstva je ustanovený pro místní části Přerova.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here