Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Dětí Země

561

Nejvyšší správní soud vydal v pondělí 21. května rozsudek, ve kterém zamítl kasační stížnost Dětí Země proti rozsudku Krajského Ostrava – pobočka Olomouc. Proti tomuto rozsudku již nejsou přípustné žádné opravné prostředky.

Děti Země podaly v polovině dubna kasační stížnost, ve které žalovaly Ministerstvo životního prostředí České republiky, které potvrdilo výjimku z ochrany zvláště chráněných živočichů.  Město Přerov se do tohoto sporu přihlásilo v roli „osoby zúčastněné na řízení“, Nejvyšší správní soud se sídlem v Brně proto vyzval město k vyjádření ke kasační stížnosti. Primátor Vladimír Puchalský se soudu k problematice vyjádřil  a v závěru návrhu uvedl, že kasační stížnost považuje za nedůvodnou a navrhuje, aby ji Nejvyšší správní soud zamítl.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here