Projekt regenerace sídliště Dvořákova

80

Architekti představili návrh projektu regenerace jednoho z nejstarších přerovských sídlišť – Dvořákova. Dokument řeší veřejné prostranství od hotelu Fit k nemocnici o rozloze více než pět hektarů. Zaměřuje se na problémy celé lokality, ale také na její hodnoty.

Prezentaci návrhu předcházelo dotazníkové šetření mezi obyvateli sídliště Dvořákova s cílem získat dostatek podnětů a informací pro zpracovatele studie. Z 749 oslovených reagovalo 92 občanů. Celkem 16 se jich nakonec zúčastnilo veřejného projednávání.

„Čekala jsem, že dnes přijde více osob,“ zkonstatovala městská architektka Alice Michálková.

Reakce přítomných obyvatel v rámci veřejného slyšení potvrdily souhrnné výsledky dotazníkového šetření, ze kterých vyplynulo, že hlavními problémy lokality jsou nedostatek parkovacích míst, špatný stav chodníků, komunikací i městského mobiliáře a nebezpečné výjezdy z vedlejších silnic na hlavní tah Dvořákovou ulicí.

„Stav komunikací, chodníků a parkovacích ploch je důležitý. Nicméně je to program regenerace, takže musíme zohlednit prvky jako jsou veřejná zeleň či dětská hřiště,“ reagoval

Pavel Gala – vedoucí Odboru koncepce a strategického rozvoje přerovského magistrátu.

Projekt regenerace počítá s navýšením kapacity parkovišť o 90 nových míst oproti stávajícímu stavu. Dalších dvacet je v rezervě na úkor zeleně. Ta má v projektu klíčovou roli. Architekti navrhli středovou klidovou pasáž s chodníkem pro pěší vedoucí od mateřské školky až po nemocnici.

„Podél chodníku je navržena stezka pro vycházky. Jsou tam místa k setkávání i zeleň,“ uvedl

autor návrh, brněnský architekt Pavel Klein.

Výrazným prvkem záměru je rovněž nová ulice u garáží, která tvoří další významnou osu sídliště pro dopravu, s kolmým stáním a chodníkem pro pěší.

Hned v několika variantách přistoupili architekti k prostoru před nemocnicí, kde je v současné době parkoviště pro asi 60 automobilů. Jedna z nich má podobu polyfunkčního domu s podzemním parkováním zhruba pro 200 vozidel.

„Pokud si představíme, že podzemní parkování je asi půl milionu na jedno místo, nadzemní asi 350 tisíc korun, tak je to nerealizovatelná věc. Z programu na to peníze nedostaneme a proto preferujeme vznik parkovacích ploch v terénu,“ řekl Pavel Gala.

„Zdánlivě nerealizovatelné domy s parkovacím suterénem mají ukázat možný vývoj za daleký horizont. To, že lokalita má určitý potenciál,“ doplnila městská architektka Alice Michálková.

Koncepce obnovy prostranství počítá s

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here