Čekyně bude mít kanalizaci a čistírnu

1842

Vodovody a kanalizace Přerov získaly dotaci na výstavbu čistírny odpadních vod a kanalizace v Čekyni. Původní záměr zahrnoval také Penčice. Tato místní část Přerova ale musela být z projektu vyloučena kvůli vysokým nákladům na jednu přípojku.

Rozhodnutí ovlivnily tři faktory: rozsáhlá stoková síť, nízká hustota zástavby rodinnými domy i malý počet trvale žijících obyvatel. V Penčicích je to 282 osob a v Čekyni 698.

Kromě Čekyně jsou součástí projektu také obce Dolní Újezd a Lhotka u Hranic. Investice v předpokládané výši 180 milionů korun pokryje dvě čistírny odpadních vod a zhruba 17 kilometrů nové splaškové kanalizace, z toho necelých 6 kilometrů pak v samotné Čekyni, kde rozpočet stavby přesáhne 100 milionů korun.

„Pokud se nám podaří vysoutěžit zhotovitele v následujících měsících, samotná stavba by mohla začít na přelomu prvního a druhého pololetí letošního roku s termínem dokončení – prosinec 2020,“ uvedl ředitel Vaku – Miroslav Dundálek.

Dotaci na sdružený projekt poskytl Státní fond životního prostředí ČR ve výši 107 milionů korun. Městu zbývá odkanalizovat ještě místní části Penčice a Lýsky.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here