D1 z Lipníku do Přerova je otevřená

520

Dálnice z Lipníku do Přerova je od čtvrtečního odpoledne průjezdná. Stavba čtrnáctikilometrového úseku trvala čtyři roky a stála téměř tři miliardy korun. Předposlední část D1 končí v Přerově na semaforech kvůli chybějícímu navazujícímu úseku Přerov – Říkovice, který čekají odvolací procesy. Hnutí Děti Země už potvrdilo, že vydané územní rozhodnutí napadne.

Dálnice z Lipníku do Přerova se začala stavět v roce 2015 a byla dokončena s patnáctiměsíčním zpožděním. Její součástí jsou tři rozsáhlé mimoúrovňové křižovatky, 24 mostů, 7 kilometrů protihlukových stěn a 19 portálů dopravního značení.

Pochopitelně je velmi důležité, že tento úsek byl dokončen. Nicméně samotná stavba nevyřeší problémy Přerova. Ty vyřeší až dokončení dálnice Říkovice – Přerov,“ zkonstatoval Petr Měřínský, primátor Přerova.

Podle primátora Měřínského se dopravní situace v Přerově po zprovoznění nového úseku dálnice zhorší. Její vyústění do křižovatky řízené semafory na frekventované silnici mezi Přerovem a Olomoucí vidí rovněž problematicky.

„Musíme to brát jako určité provizorium, které nastalo z důvodu, že dálnice D1 není dokončená v celkovém rozsahu. Budeme to sledovat a vyhodnocovat, případně se udělá nějaké dopravní opatření, aby tam byl provoz bezpečný a plynulý,“ reagoval Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR.

„V souvislosti se stavbou mimoúrovňové křižovatky (MÚK Předmostí) stále platí pro tranzitní dopravu zákaz vjezdu do Přerova,“ uvedl Tomáš Navrátil, radní pro dopravu.

Na stavbu posledního navazujícího úseku Přerov – Říkovice bylo v listopadu vydáno územní rozhodnutí, bez kterého ředitelství silnic a dálnic nemůže požádat o stavební povolení. Vzhledem k tomu, že očekává v obou případech odvolací procesy, nezahrnulo ředitelství trasu Přerov – Říkovice do prioritních staveb roku 2020.

„To, že se neobjevilo v prioritních stavbách roku 2020 je z toho důvodu, že reálně nevidíme, že tu stavbu jsme schopni zahájit v roce 2020. Bohužel nás čekají dva složité odvolací procesy a ty zkušenosti z celé republiky říkají, že budou trvat minimálně půl roku. Když si sečtu všechno dohromady, tak to stavební povolení bude někdy v polovině roku 2021,“ vysvětlil Radek Mátl, šéf ŘSD.

„Mluvil jsem s panem Patrikem z hnutí Děti Země a on se bude proti vydanému územnímu rozhodnutí odvolávat. Požaduje opakovaní procesu EIA na stavbu posledního úseku dálnice a chce vrátit do hry variantu přetrasování s ohledem na místní část Dluhonice. Já mu to nevyčítám, má na to právo, ale my musíme mít tu legislativu nastavenou tak, aby se rozhodovalo rychle, ať kladně nebo záporně. Teď sedíme se založenýma rukama a čekáme a čekáme,“ dodal Mátl.

„Vláda České republiky před 14 dny schválila novelu zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, kde jsme provedli další zásadní změny do tohoto procesu. Chceme, aby společná řízení územní, stavební, včetně posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) byla realizována na základě zjednodušené dokumentace. Chceme, aby bylo vydáváno jednotné závazné stanovisko, které nahradí 15 různých razítek a 15 různých přezkumů,“ řekl Vladimír Kremlík, ministr dopravy.

Ředitelství silnice a dálnic musí stavbu posledního úseku dálnice D1 Přerov – Říkovice zahájit nejpozději do podzimu roku 2021, kdy vyprší výjimka pro platnost dokumentu EIA a všechny přípravné práce se vrátí na úplný začátek.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here