Jarní etapa Flory vtahuje návštěvníky mezi květy

439

V Olomouci začala ve čtvrtek 26. dubna jarní etapa tradiční výstavy Flora, letos je výjimečná, slaví tam 60. let od první květinové expozice a hlavní výstavní pavilon zaplavily vázané kytice, které visí na různě dlouhých šňůrách od stropu a návštěvníci mezi nimi mohou volně procházet.

Pugét pro Floru tak zní název letošní jarní etapy tradiční výstavy. Oproti minulým ročníkům je expozice jiná v tom, že zapojuje návštěvníky do děje. “Pavilon A je letos netradičně pojatý jako interaktivní, celá ta expozice. Je to oblak květin, které zvou návštěvníky, aby vstoupili a byli aktivní v té celé expozici. Mohou vnímat barvy, textury, vůně a zažít tu expozici na vlastní kůži. Současně je s Muzeem umění Olomouc připravena expozice historických obrazů ze sbírek muzea, jsou to obrazy známých tvůrců jako je Emil Filla, Kubín. Tyto klasické obrazy, které zobrazují květinová zátiší, tak moderně interpretuje floristka Irena Smutná,” popsala garantka výstavy Marie Doleželová.

A jak letošní jarní výstava v pavilonu A vznikala? “Pugéty jsou vlastně hlavně takové soudobé kytice, jsou trošku divočejší, vracíme se v nich k přírodě, používáme různé odumřelé materiály – suché květiny, traviny, větve a ty kytice v podstatě hodně odkazují na pomíjivost života. A taková ta symbolika další filozofické roviny, takže to není úplně čistě klasická krásná kytka, ale má evokovat trošku emoce. Některé květiny jsou samozřejmě tradičnější, aby si každý přišel na své. Ale pro nás je důležitá právě tady ta rovina pomíjivosti, takže doufáme, že to začne pomalu i uvadat a v neděli nastane zánik této krásy,” vysvětila autorka konceptu výstavy Lucie Radilová z Atelieru zahradní a krajinářské architektury Zdeňka Sendlera.

Pro návštěvníky je letos po dlouhé době zpřístupněna i lávka vycházející z pavilonu a dolů do parku. “Letošní novinkou pro návštěvníky je lávka, která bude zpřístupněna z parku a z galerie pavilonu A. Nabídne návštěvníkům takovou klidovější zónu s výhledem do parku na rozkvetlé záhony a stromy. A budou se moci i zlehka občerstvit. Je to myšlenka, která vlastně při vzniku výstaviště byla zamýšlena původními architekty někdy před 60 lety a postupem času byla opuštěna a letos se ji tedy snažíme vzkřísit, dostat do hry, je to v plánu na letošní jarní výstavu a možná výhledově i na letní. To ještě uvidíme, jak se to osvědčí,” doplnila garantka výstavy Ludmila Janoštíková.

Záštitu nad výstavou převzali záštitu ministr zemědělství Jiří Milek a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. “Já bych Floře přál, aby měla dál přízeň všech institucí, které pro ni mohou ovlivnit její rozvoj a popřál bych jí, aby měla hodně návštěvníků a hodně vystavovatelů, protože to jsou podmínky nezbytně nutné k tomu, aby Flora mohla fungovat i nadále,” popřál hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk. Výstavu můžete navštívit do neděle 29. dubna. Těšit se ale můžete i na letní etapu Flory, která letos proběhne od 16. do 19. srpna.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here