Sympozium Agel

181

Na 650 odborníků z řad lékařů, sester, pracovníků specializovaných center i zástupců akademické sféry z České i Slovenské republiky se ve dnech 5. a 6. října zúčastnilo Sympozia skupiny Agel. Tématem jubilejního 15. ročníku se stalo Zdravotnictví v době covidové. 

V posledních dvou letech bylo nejen mezi veřejností a pacienty, ale i v odborných kruzích extrémně často skloňované téma onemocnění Covidu-19. Ten výrazně ovlivnil nejen společnost, ale také proměnil zdravotnictví, a to na to napříč lékařskými obory.

Doba covidová prověřila fungování personálu v infekčním režimu, včetně jeho kapacit, mezioborové spolupráce a reprofilace zdravotníků z jiných oddělení

Diskutovanou problematikou byl i deficit některých druhů péče například u chirurgických oborů. Zejména u neakutních ortopedických výkonů narostla čekací doba až na dva roky. Cílem nemocnic je tento časový dluh v co nejkratším možném čase vyrovnat. Doba covidová však vygenerovala pojetí medicíny, která mají využití i v běžném režimu. Jedním z nich je telemedicína.

Digitalizace a elektronizace dokumentace pokročila od začátku pandemie mílovými kroky. Proces v nemocnicích skupiny Agel začal už v roce 2019 a jedná se o jednu z oblastí, kterou právě Covid ovlivnil pozitivně.

Praktické využití elektronizace se výrazně urychlilo nejen na úrovni lékařských oborů, ale u veškerých poskytovatelů zdravotní péče, tedy například u sester, sanitářů nebo laborantů či radiologických asistentů. U nelékařských pracovníků covid významně akcentoval také potřebu psychohygieny. Z ní vzešel ucelený program psychosociální podpory.

Doplňkový program představil možnosti moderních technologií a jejich využití. Neobvyklý rozvoj v tomto ohledu zažívá kardiologie. Kromě standardních vyšetřovacích metod jako jsou echokardiograf, rentgen nebo ultrazvuk, s úspěchem využívá 3D tiskárny pro simulaci skutečných výkonů.

Sympozium  propojilo rekordních 650 odborníků z českého i zahraničního prostředí. V dvoudenním programu účastníci vyslechli více než 50 přednášek, byly definovány grantové úkoly, nová témata a postupy, na kterých stojí kvalita péče o pacienty.

Více ve videoreportáži.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here