Studna opět vydala poklady

612

Prostor kolem studny na Horním náměstí opět obsadili archeologové. Využili jedinečnou příležitost před realizací projektu obnovy tohoto prostranství. Výzkum se zaměřil na místa výkopu pro uložení kontejnerů, do kterých budou zasazeny lípy. Archeologické sondy přinesly doklad o utváření terénu Horního náměstí a vydaly unikátní soubor středověkých kachlů, stříbrných mincí i zlomek keramiky staré 3600 let.

Výzkum na Horním náměstí kolem studny ze 16. Století se uplynulý týden soustředil na čtvercové výkopy, do kterých budou zabudovány buňky pro výsadbu lip.  Vznikly tak tři sondy o rozměrech 3 x 3 metry v hloubce 1,5 metru pod úrovní současné dlažby.

V jednotlivých úrovních terénních vyrovnávek bylo nalezeno velké množství zlomků kuchyňské keramiky z období pozdního středověku a raného novověku. Unikátním nálezem byl soubor zlomků pozdně gotických reliéfně zdobených kamnových kachlů. Ty pravděpodobně zdobily interiéry některého z bohatých měšťanských domů nebo reprezentativní prostory pozdně gotického přerovského hradu.

Archeologická sonda přinesla důkaz i o nejstarším osídlení v podobě útržku pravěké kulturní vrstvy, která pochází ze sklonku straší doby bronzové. Kromě úlomků vzácných kachlů se podařilo členům archeologického týmu objevit s pomocí detektoru kovů také několik stříbrných mincí.

Další fáze výzkumu by v této lokalitě mohla navázat v listopadu. Při posledním průzkumu se archeologové ve spolupráci s hasiči dostali do hloubky sedmnácti metrů. Stále však nedosáhli dna, k jeho dočištění je příležitost otevřená do doby dokončení revitalizace této části náměstí a opatření studny skleněným poklopem dle schváleného návrhu projektu.

více ve videoreportáži.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here