Novinky v odpadovém hospodářství

137

Skládka v Žeravicích modernizovala třídící linku. Pro třídění odpadu to v Přerově bude znamenat zásadní změnu. Stávající síť žlutých kontejnerů určených pro sběr plastových odpadů bude sloužit i pro separaci obalových kovů. Nově do nich bude tedy možné odkládat plechovky od nápojů či od jídla. V přípravě je také pilotní program, který se zaměří na možnosti separace gastroodpadu.

Několik novinek a změn zaznamenají Přerované už od podzimu u kontejnerových stanovišť. Tu nejzásadnější s sebou nese projekt využití žlutých kontejnerů na plasty i pro odkládání kovových obalů. Umožní ji modernizace třídící linky. Myšlenkou na zefektivnění jejího provozu se město začalo zabývat před více než dvěma lety.

Investice zahrnuje instalaci vakuového systému pro separaci plastových fólií, magnetického separátoru pro automatické oddělení železných obalů. Součástí se stanou také automatizované vyskladňovací pásy separačních kójí, pásový dopravník na vyskladňování výmětu a v neposlední řadě bude sloužit  i nový lis včetně perforátoru PET lahví. Modernizace třídící linky je zároveň jednou z fází komplexního projektu, jehož cílem  je změna v oblasti sběru a nakládání s odpady v městě Přerově. Samotná modernizace přímo navazuje na systém odpadových nádob s bočním výsypem, které se v ulicích města objevily na přelomu roku 2021/2022

Více ve videoreportáži

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here