Černých skládek neustále přibývá

409

Černých skládek v Přerově a jeho místních částech ve srovnání s předchozími lety přibývá. Technické služby města Přerova z nich ročně odvozí desítky tun odpadu. Nezodpovědné chování občanů v minulém roce stálo město 1,5 milionu korun.

Občané vytvářejí černé skládky nejen v blízkosti zahrádkářských kolonií, ale také u stanovišť na komunální a separovaný odpad v Přerově i jeho místních částech. Výjimkou nejsou ani frekventovaná místa v centru města. Mezi odloženými věcmi se nejčastěji nachází starý nábytek, lednice i staré televizory.

Od roku 2002 funguje v zahrádkářských a chatových oblastech pytlový sběr komunálního odpadu. Na vyznačených místech mohou lidé odkládat netříděný odpad vznikající užíváním zahrádek a rekreačních objektů. Musí ho uložit do pytle zajištěného proti vysypání. Stavební suť, pneumatiky ani nábytek na takové místo nepatří.

Přerov bojuje s černými skládkami již řadu let. Sotva jedna zmizí, vznikne jiná. Ve městě je přitom přes 5000 nádob na směsný komunální odpad o objemu 110, 120 a 240 litrů a bezmála 900 o objemu 1100 litrů. Samozřejmostí jsou specializované kontejnery na papír, sklo, plasty, drobné elektro, textil, bioodpad i olej. Navíc mají lidé k dispozici dva sběrné dvory. Občané se také nesnaží objem odpadu zmenšit, například sešlápnutím. Do nádob se ho proto vejde podstatně méně. Obaly zanechané vedle zaplněných kontejnerů opět tvoří černou skládku. Tím vznikají technickým službám vícepráce a městu Přerov vícenáklady.

Zakladatelům černých skládek přitom hrozí nemalé pokuty. Na jejich odhalení spolupracují také strážníci městské policie. Někteří občané na svou nekalou činnost už doplatili.
Pokud lidé nebudou ukládat odpady na místa k tomu určená, celý proces nakládání s odpady se bude neustále prodražovat.

Více ve videoreportáži.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here