Třídicí linku čeká rozšíření

119

Třídicí linka, která se nachází v areálu skládky v Žeravicích, už kapacitně nestačí. Odpadu je skoro o čtyřicet procent více než před pěti lety a od roku 2022 se ještě navýší, neboť Přerov zavede sběr obalových a odpadních kovů z domácností. Zvýšení kapacity linky proto patří mezi priority města i přerovských technických služeb, které linku provozují. Na úpravu je vyčleněno 10 milionů 720 tisíc korun, dotace bude činit 25 procent z částky. Radní už schválili zadávací podmínky pro veřejnou zakázku.

Poslední modernizací prošla linka před deseti lety. „Úprava se ale soustředila na zlepšení pracovního prostředí – konkrétně kabiny pro obsluhu – a vylepšením prošly i dopravníkové cesty. Mezi roky 2016 až 2020 ovšem vzrostl objem zpracování na třídicí lince z 533 na 750 tun separovaného plastového odpadu, proto jsme se zaměřili na možnosti navýšení kapacity,“ uvedl radní Michal Zácha. Modernizace je zaměřena na zautomatizování některých činností a tím zrychlení práce se separovaným odpadem. „Příkladem je oddělení železných kovů pomocí elektromagnetického separátoru, automatizované vyskladňování sběrových boxů, vynášení některých tříděných komodit mimo budovu pomocí pásových dopravníků – či fólií pomocí vakuové technologie,“ vzpomněla Eva Kousalová z přerovského magistrátu. V neposlední řadě je v plánu i pořízení nového lisu o větší síle, který snižuje náklady související s přepravou lisovaného materiálu. To vše při zachování současného počtu pracovníků.  

K třídicí lince míří vozidla přivážející separovaně sbíraný odpad určený k dotřídění od nežádoucích příměsí a následné materiálové recyklaci. Putuje sem obsah žlutých kontejnerů, určených pro sběr plastů a nápojových kartonů.

„Základem linky je pásový dopravník s dvanácti shozy do šesti oddělených kójí, třídění odpadu se tu provádí ručně a u každého shozu mohou pracovat až dva zaměstnanci. Všechny komodity se následně lisují a v této podobě čekají na odvoz a následnou materiálovou recyklaci,“ popsal radní Zácha. Na konci třídícího pásu se nachází zbytkový odpad, který se podle nového zákona o odpadech od 1. ledna letošního roku už nesmí skládkovat. „Tento se v jeho surové podobě nově také lisuje a převáží k energetickému využití primárně do spaloven či po úpravě do cementáren,“ dodala Eva Kousalová. 


Zdroj: Statutární město Přerov

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here