Stavba estakády u Předmostí jde do finále

2307

Do finále se blíží stavba estakády u Předmostí, která převede dopravu nad železniční tratí mimo problémový podjezd. Na mostě zbývá dokončit chybějící římsy, veřejné osvětlení a položit asfalt. V půlce dubna je v plánu provedení zatěžovací zkoušky mostu. Pro řidiče se estakáda otevře nejpozději 22. května, kdy také začne stavba okružní křižovatky

Stavební práce na téměř 560 metrů dlouhé estakádě byly zahájeny v srpnu 2018, most o  devatenácti polích začíná v  sousedství stávající komunikace I/55, přechází železniční dráhu, pak se stáčí nad nezastavěné území a dále se napojuje na frekventovanou komunikaci v Polní ulici. Po spuštění provozu na mostě se stavební práce přesunou na křižovatku ulic Lipnická, Polní, Velká Dlážka.

Stavba estakády je součástí projektu mimoúrovňového křížení silnice I/55 s železnicí. Investiční akce Ředitelství silnic a dálnic v hodnotě téměř 360 milionů korun bez daně má být dokončena v září letošního roku. Spolu s nedávno zahájenou stavbou průtahu městem má vést ke zlepšení dopravní situace v Přerově.

Nejdůležitější ale zůstává dostavba chybějícího úseku dálnice D1 Říkovice – Přerov, kde stále není vyřízeno územní rozhodnutí. Zda se stavba podaří zahájit v požadovaném termínu v listopadu letošního roku, by mělo být zřejmé v dubnu.

Více se dozvíte ve videoreportáži.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here