Bečvu budou hlídat Dafnie

62

Kvalitu vody v Bečvě bude monitorovat speciální zařízení, včetně automatického odběráku vzorků. Důvodem jsou loňské ekologické havárie na řece.

Toximetr založený na biologickém principu reaguje na nestandardní chování pohybu dafnií, v té chvíli odebírá vzorky a vysílá informaci ohledně potenciální kontaminace. Přijede obsluha, vyzvedne vzorky a odveze je do laboratoře. V Ostravě máme od minulého roku unikátní přístroj na necílenou analýzu, který vzorek zkontroluje v celém spektru a následně se pak již cílenou analýzou zjistí, co kontaminaci způsobilo. Samozřejmě na danou informaci již mohou navazovat další aktivity, ať již hasičů, Policie ČR nebo České inspekce životního prostředí. Řešení je na špičkové světové úrovni. V České republice se však zatím v trvalém provozu nepoužilo. Bečva bude prvním takovým nasazením a vzorem i pro ostatní podobné instalace,“ uvedl Tomáš Urban, ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka.

Monitorovací službu bude realizovat Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, což je příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí ČR. Ve spolupráci se správcem toku Povodí Moravy má už vytipována dvě místa, kde by mohl monitoring kvality vody probíhat.

„Přístroj, včetně automatického odběráku vzorků, již máme pro potřebu Bečvy připraven, potřebujeme však dořešit jeho umístění, přívod energie a především vytvoření bezpečného prostředí, ať již z pohledu potřeb provozu, tak i ochrany před případnými nenechavci. Jak Vás správně informovalo Povodí Moravy, tak nám pomohli vytipovat vhodný pozemek, který mají ve vlastnictví, což zjednodušuje souhlas s umístěním měřicí stanice. Dále musíme dořešit přívod elektrické energie a především pořízení onoho kiosku, kde bude přístroj umístěn. Umístění na pozemku Povodí Moravy by bylo ideální, protože je jen několik set metrů pod výústím vedoucím od společnosti DEZA. Další řešení, které prověřujeme, by bylo využití měřicí stanice provozované ČHMÚ v blízkosti Teplic n. B. Pokud by prostor stanice vyhovoval, tak by byla instalace mnohem rychlejší. Bohužel dnešní doba nedává jistotu, jak rychle se podaří získat potřebné subdodávky, zajistit instalace, případně povolení na umístění kiosku nebo odběr energií. Protože stejně jako MŽP intenzivně vnímáme potřebu dát občanům jistotu co nejrychleji, tak zvažujeme i zřízení pojízdné laboratoře, která by se dočasně blízko Bečvy umístila.  Stále však u všech řešení hovoříme minimálně o několika týdnech, či dokonce měsíců,“ uvedl Tomáš Urban.

Ministerstvo ŽP připravuje s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka projekt evidence všech výustí do řeky Bečvy. Současně MŽP pracuje na změně zákona o vodách, kde chceme definovat kompetence úřadů při řešení havárií a zásadně zvýšit pokutu za poškození vodního toku.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here