Zlepší ovzduší v Přerově v zimním období městská autobusová doprava zdarma?

186

Využívali by lidé ve větší míře městskou autobusovou dopravu, pokud by byla v zimním období zdarma a tím pádem přispěli ke zlepšení kvality ovzduší v Přerově nebo cena jízdného situaci neovlivní? To aktuálně zjištuje pro město studentka přerovské Vysoké školy logistiky Anna Snášelová. Vypracovala dotazník a na dané téma píše bakalářskou práci, kterou po dokončení dostane magistrát k dispozici.

S nápadem pomocí dotazníku jistit, zda by lidé nechali svá auta doma a začali využívat více městskou hromadnou dopravu, která by byla zdarma, přišel pracovník oddělení životního prostředí přerovského magistrátu Jaroslav Čagánek.

„V Přerově už druhé volební období občané mohou využívat při smogových situacích městkou autobusovou dopravu zdarma. Z praktického hlediska je ale pro lidi náročné si pružně až v daný den naorganizovat dopravu do zaměstnání a s dětmi autobusem. Od toho už nebylo daleko k myšlence, co kdybychom se zachovali preventivně a lidem řekli, že po celé určité období mohou ve městě jezdit městskou autobusovou dopravou zadarmo,“ uvedl Jaroslav Čagánek z Oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče přerovského magistrátu.  

Městská autobusová doprava by byla pro cestující zdarma od listopadu do března, kdy nejčastěji vznikají smogové situace vlivem nízkých teplot a špatných rozptylových podmínek.

 „Také v tom období k nám proudí značnou měrou vzduch od severovýchodu, kterým se k nám dostávají znečišťující látky, ale i my v Přerově je dotujeme dopravou, a to bychom chtěli zkusit omezit,“ konstatoval Jaroslav Čagánek.

Zda za smogové situaci, kdy mohou obyvatelé  jezdit zdarma,  využívá autobusy více lidí, není  ničím  doloženo, pouze vizuálně řidiči  autobusů vnímali více cestujících a méně aut.

Nemáme porovnání, kolik lidí jezdí, když není smogová situace, a kolik cestujících je v době smogu. To se nijakým způsobem neeviduje.  Řidiči si ale všimli, že v době smogové situace ve městě bylo méně aut, že měli lepší průjezdnost než jindy,“  upřesnila vedoucí Odboru evidenčních správních služeb Jitka Kočicová.  

Jaroslav Čagánek chce proto nejprve zjistit, zda by jízda autobusem zdarma byla pro obyvatele města a jeho místní částí praktická, zda by ji využívali a nejezdili auty. Požádal proto Vysokou školu logistiky v Přerově, aby tento námět zařadila do témat bakalářských či magisterských prací. Podařilo se a téma si vybrala pro svou bakalářskou práci studentka třetího ročníku Anna Snášelová.

„Do Přerova dojíždím autem od Olomouce  –  pocházím z Majetína –  dost hodin zůstávám uvězněna v zácpách. Jsem zvědavá, zda když lidé uslyší, že je městská hromadná doprava zdarma, nechají auta doma. Konkrétně například obyvatelé Předmostí a dalších místních částí tím směrem by díky jízdě autobusem mohli přispět ke zlepšení průjezdnosti městem,“ míní studentka Vysoké školy logistiky v Přerově Anna Snášelová.

„Až budeme znát výsledky dotazníku, zvážíme, jestli se vyplatí politikům dotovat městskou autobusovou dopravu v zimním obobí natolik, aby lidé mohli jezdit zdarma a  případně  předložíme návrh,“ doplnil Jaroslav Čagánek.

„Město by tím pádem muselo doplácet tržby, které by se nevybrali od cestujících, měsíčně to je 700 až 900 tisíc korun. Náklady na autobusovou dopravu ročně jsou asi 42 milionů korun, z toho město doplácí 32 milionů, zbytek jsou tržby za jízdné od cestujících,“ vysvětlila Jitka Kočicová.

Dotazník aktuálně lidé najdou na webu města Přerova www.prerov.eu a Anna Snášelová ho zveřejňuje i na facebooku. Výsledky zapracuje do své bakalářské práce, kterou po dokončení dostane k dispozici také přerovský magistrát.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here