„Zakopaný pes“ ve Výmyslově

222

Výmyslov je od roku 2011 součástí místní části Přerova – Henčlova. Aktuálně tam žije okolo stovky obyvatel. Kdysi osada a vojenský statek dnes připomínají 70. léta. Kvůli vleklým sporům v minulosti o to, kam Výmyslov připojit, se tady zastavil čas.

Zchátralé zemědělské budovy, opuštěná čerpací stanice a vybydlené objekty jsou v kontrastu se snahou místních obyvatel o zkulturnění prostředí, ve kterém žijí. Přitom ale narážejí na problém. Většina pozemků ve Výmyslově patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

„Zakopaný pes je v tom, že za armády jsme byli diskriminovaní armádou, protože se tady nic nesmělo dělat. Všechno bylo pod palcem armády. Asi před deseti lety jsme přešli pod město a ten zakopaný pes zůstal v tom, že město do teď nedokázalo dořešit problém s pozemky. Ty zůstaly v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Úřad ty pozemky nechce převést bezplatně na město. Tím pádem tady skončily investice města pro lidi,“ uvedl Roman Šrom, člen Místního výboru Henčlov-Výmyslov.

„My opravdu nemůžeme investovat do cizích pozemků naše veřejné prostředky,“ reagoval Michal Zácha, náměstek primátora.

V uplynulých letech se podařilo ve Výmyslově vybudovat nový vodovod a na žádost místního výboru dětské hřiště.

„Ještě jsem měl žádost o to, aby sem mohl zajíždět autobus MHD. Je problém v tom, že tady není točna a příjezdová komunikace je úzká. Tak sem autobus zajíždět nemůže. Chtěli jsme řešit komunikace v dezolátním stavu, rozšířit veřejné osvětlení nebo kontejnerová stání. Bylo by toho hodně. Vím, že všechno nejde, ale teď nejde vůbec nic. Pořád končíme na pozemcích,“ řekl Roman Šrom z Výmyslova.

Město Přerov vede jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových od roku 2012. To poslední se uskutečnilo minulý týden ve středu.

„Bohužel legislativa neumožňuje státu převádět bezúplatně komunikace, pokud jsou účelové. Ten proces se ale teď posunul. Úřad avizoval, že pokud je to účelné, tak i účelové komunikace může převádět bezplatně, pokud je to řádně zdůvodněno,“ vysvětlil Miloslav Dohnal, vedoucí odboru majetku a komunálních služeb přerovského magistrátu.

Město Přerov v nejbližších dnech sepíše novou žádost adresovanou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o odkup účelových komunikací ve Výmyslově. Pokud by všechny procesy probíhaly podle ideálního scénáře, klíčové pozemky by mohlo získat v průběhu příštího roku.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here