Stavba povolena

517

Na Horním náměstí probíhá rekonstrukce dalšího z měšťanských domů. K projektu jeho přestavby vydal Národní památkový ústav v Olomouci dvě negativní odborná vyjádření, přerovský magistrát ji přesto povolil. Objekt se nachází v městské památkové zóně a není zapsaný do Ústředního seznamu památek ČR.

Bourací práce začaly v prosinci loňského roku. Z původního domu zůstaly sklepní prostory a uliční stěna. Majitel nemovitosti nám písemně sdělil, že má zpracované dva nezávislé statické posudky, které ve svých závěrech konstatují, že stav nosných konstrukcí objektu byl zcela nevyhovující a na hranici možné havárie. Na základě těchto posudků a stavebně historického průzkumu byla zpracovaná projektová dokumentace, ke které se Národní památkový ústav vyjádřil zamítavě.

„Usilovali jsme o to, aby byly u dané stavby zachovány její základní historické konstrukce, protože se domníváme, že se jednalo o cennou stavbu, která tvořila nedílnou součást kulturně-historických hodnot památkové zóny,“ uvedl Vlastimil Staněk, tiskový mluvčí Národního památkového ústavu Olomouc.

Kvůli anonymnímu podnětu se v úterý 28. ledna konalo na Horním náměstí místní šetření magistrátních úředníků z oddělní památkové péče a ze stavebního úřadu. Kontrolovali, zda stavba probíhá v souladu s projektovou dokumentací, které dali zelenou.

„K dnešní kontrole musím říct, že stavba odpovídá tomu, co bylo schváleno v projektové dokumentaci. Ta byla zpracovaná na základě podrobných analýz technického stavu objektu,“ řekl Josef Březina z oddělení ochrany životního prostředí a památkové péče přerovského magistrátu.

Na parcele aktuálně probíhá záchranný archeologický průzkum. Objevené zlomky keramiky dokládají, že její osídlení spadá do raného středověku.

„Investor celé stavby nám plně vyšel vstříc. Pro nás je zásadní záchrana a zdokumentování všech pozitivních archeologických situací, které jsou stavbou v současné době ohroženy,“ doplnil archeolog Muzea Komenského Přerov – Zdeněk Schenk.

„Má zůstat zachováno sklepení, které patří k tomu nejstaršímu na objektu a dále čelní stěna. Má se obnovit celková hmota objektu a jeho výraz. Počítá se s jeho opětovným zařazením do kontextu Horního náměstí,“ vysvětlil Josef Březina.

Přesně za rok by mělo v obnoveném měšťanském domě č. p. 25 na Horním náměstí začít fungovat zařízení pro děti do dvou let s kapacitou 24 míst. Na realizaci celého záměru získal vlastník objektu dotaci.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here