Školní muzeum čeká stěhování, přemístí se z nové školy v Předmostí do staré

327

Malé školní muzeum lovců mamutů, které sídlilo v krytu základní školy v Předmostí, musí změnit působiště. Důvodem je fakt, že podzemní školní prostory byly zničeny prostupující spodní vodou a následně i havárií vody – a obnova v původním místě je v současné době nereálná. Expozice se proto ještě letos přesune do budovy staré školy, která se nachází v sousedství.

Předmostí je světoznámým archeologickým nalezištěm, tuto část Přerova proslavilo paleolitické sídliště lovců mamutů, kteří zde žili asi před 25 až 30 tisíci lety. Není proto divu, že zejména děti z Předmostí mají k této části historie vztah. Muzeum, které bylo přes dvě desítky let součástí školy, patřilo k jejich chloubě – role průvodců se tu ujímali sami žáci, vítali tu a vzdělávali své vrstevníky, kteří přijížděli za poznáním ze škol takřka z celé republiky. Vloni se ale dveře pro veřejnost zavřely. „Muzeum jsme měli ve třech místnostech, ale kvůli havárii vody jsme museli část vyklidit, protože jsou zde i historicky vzácné artefakty, které nemůžeme nechat poničit,“ uvedla ředitelky Základní školy J. A. Komenského v Předmostí Věra Václavíčková.

Protože škola o své muzeum nechce přijít, padlo rozhodnutí, že budou všechny exponáty přemístěny do sousední budovy staré školy, která tu stojí od roku 1898 – a dávno už svému účelu neslouží. „A právě sem se budou letos stěhovat originály i kopie nálezů, obrazové i textové materiály, trojrozměrné modely, ale třeba také napodobenina chýše s postavami lovců mamutů či audiovizuální učebna,“ řekl náměstek přerovského primátora Petr Kouba. Nad přesuny cenných artefaktů budou bdít přerovští archeologové – a vedení školy vítá i to, že se do celé akce zapojilo sdružení Predmostenzis, které nabídlo spolupráci při řešení nového konceptu muzea, který by měl mít už na jaře jasnější obrysy.

Aby se část školy mohla do léta přeměnit v muzeum, bude nutná investice města – v rozpočtu je na opravy a úpravy několika místností vyčleněno 700 tisíc korun. „Chod staré školy nebude rekonstrukcí nijak omezen, nadále tu bude fungovat služebna městské policie, pobočka knihovny, část archivu města i místní výbory Předmostí a Popovic, “ podotkla Petra Hirschová z přerovského magistrátu. S pracemi by se mělo začít co nejdříve, aby v létě mohl být zahájen zkušební provoz – a v říjnu, kdy se v Předmostí koná turistický pochod Po stopách lovců mamutů, by se mělo konat slavnostní otevření nové expozice.


Zdroj: Statutární město Přerov

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here