Přijďte na veřejná projednávání

139

Dvě veřejná projednávání plánuje na podzim přerovský magistrát. Úředníci budou ve středu 23. září od půl páté konzultovat s občany přímo na místě samém regeneraci sídliště ve Dvořákově ulici. Mnohem větší dosah ale bude mít pro Přerovany projednání strategického plánu rozvoje, které je naplánováno na 20. října, kdy jsou občané zváni od čtyř hodin odpoledne do Městského domu.

„V případě Dvořákovy ulice se sejdeme s obyvateli sídliště přímo v místě, které hodláme vylepšit. Jedná se o zadní cestu u garáží, kterou navrhujeme propojit s komunikací u nemocnice. Tato cesta slouží k obsluze hromadných garáží – a podél ní je navrženo v celé délce kapacitní parkovací stání.  Vznikne dalších zhruba 83 parkovacích míst a další alternativní výjezd ze sídliště,“ vysvětlila Miroslava Machurová z oddělení investic přerovského magistrátu. Úředníci chtějí obyvatelům této části i majitelům garáží ukázat plány, zkonzultovat je s nimi, popřípadě upravit podle reálných požadavků. Podle Machurové bude pro lokalitu přínosné, že kolmá parkovací stání budou od stávajících bytových domů oddělena stromovou alejí a pěším chodníkem, vybudováno bude i nové veřejné osvětlení a samozřejmostí jsou terénní a sadové úpravy.  „Obyvatelům Dvořákovy ulice jsme už pozvánky dali do některých vchodů. Pro majitele garáží jsme vylepili plakáty v blízkosti, aby se o projednávání dozvěděli a mohli přijít,“ doplnila Jana Pivodová z oddělení marketingu.

Prioritou pro širší část veřejnosti by se pak mělo stát veřejné projednávání analytické části strategického plánu rozvoje města. „Aktuálně tu probíhá důležitý projekt, zaměřený na rozvoj města v letech 2021 až 2027, stanoví nám cíle i cesty, jak k nim dospět. Do procesu tvorby už byli vtaženi i občané – letos od 1. června do 6. září se zapojilo více než tisíc Přerovanů do dotazníkového šetření, které mělo dát realizátorům odpověď na otázku, s čím jsou lidé ve městě spokojeni, nebo co naopak chtějí či postrádají,“ uvedl přerovský primátor Petr Měřínský. Připomněl, že kromě občanů byli k vyplnění dotazníků pozváni i podnikatelé, kteří měli možnost definovat své představy, jak by se měl Přerov rozvíjet.

„Na veřejném projednávání pak získají zájemci ucelenou informaci o tom, jak probíhá příprava a organizace strategického plánu. Všichni ti, kdo se chtějí podílet na tom, aby se Přerov posunul dál, by proto neměli 20. října v Městském domě chybět,“ konstatoval na závěr vedoucí odboru rozvoje Pavel Gala.

Zdroj: Statutární město Přerov

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here