Minerální pramen?!

273

Do Bečvy nedaleko přerovské loděnice nevytekla nebezpečná látka. Podle výsledků rozborů šlo o síran železitý, který nepředstavuje riziko pro vodní tok a na něj vázaná společenstva. Pracovníci vodohospodářského oddělení přerovského magistrátu nyní šetří, odkud se látka hnědé barvy do kanalizační výpusti dostala. Dokonce prověřují variantu, zda se nejedná o minerální pramen. „Máme k dispozici plán kanalizace Michalova a okolí, hledáme zdroj. Ta látka vytéká z výpusti už delší dobu. Z vyjádření jednoho občana, který tudy pravidelně chodí, dokonce prý desítky let,“ uvedl Pavel Vaněk z oddělení vodního hospodářství Magistrátu města Přerova. Nezávadnost látky, která v úterý odpoledne zaměstnala hasiče, policii, rybáře i úředníky, potvrdil rovněž zástupce správce toku. „Rybáři nezaznamenali žádný úhyn ryb a ani poškození fauny či flory. Výsledky odběrů neodhalily nic toxického,“ sdělil to dnes TV Přerov tiskový mluvčí Povodí Moravy – Petr Chmelař.

Česká inspekce ŽP dnes zveřejnila výsledky rozborů vody z Bečvy, které v místě vyústění odpadních vod z areálu Tesla Rožnov ve Valašském Meziříčí – Juřince odebrali v úterý 27. října její inspektoři. Ty prokázaly zvýšené množství niklu. Výsledky nepotvrdily zvýšený obsah kyanidů.

Jsem si plně vědom, že zatím nemáme křížovou kontrolu, tedy výsledky námi odebraných vzorků. Ale vzhledem k tomu, že jsme veřejnost upozornili na nebezpečí, které by mohlo hrozit, považuji za nutné už nyní všechny uklidnit zprávou, že v řece není jedovatá látka. Jakmile budeme mít výsledky rozborů dalších vzorků, budeme veřejnost informovat,“  řekl Robert Stržínek, starosta Valašského Meziříčí.

Nikl není pro člověka významně toxický, ale patří mezi potenciální karcinogeny, je rozšířeným kožním alergenem. Opakovaný kontakt nebo i požití může vyvolat přecitlivělost a alergické reakce. Toxicita je pro některé vodní organismy poměrně vysoká a z tohoto důvodu je jeho přípustná koncentrace v povrchových vodách přísněji limitována, než v pitné vodě.

 „Česká inspekce životního prostředí nyní pokračuje v šetření příčiny a zdroje kontaminace, ve spolupráci s vodoprávním úřadem monitoruje řeku a vzájemně si vyměňuje informace s ostatními složkami. Dosud nebyly potvrzeny žádné úhyny ryb. Na základě kompletních a křížových výsledků rozborů určíme další postup inspekce. Kompletní analýzy a hodnoty rozborů vody nebudeme blíže komentovat, protože jsou důležité pro další šetření, které inspekce následně povede,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Foto zdroj: Městská policie Přerov

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here