Částečná uzavírka silnice I/55 na příjezdu do Přerova

164

Od pondělí 19. října musí řidiči počítat s dopravním omezením při příjezdu do Přerova od Olomouce, kde má v příštích týdnech proběhnout napojení části nově stavěné komunikace mimoúrovňového křížení na stávající silnici I/55. Silnice vedoucí nad železniční tratí má být pro dopravu zprovozněna v květnu 2021.

Podle informací přerovského radního pro dopravu Tomáše Navrátila je napojení komunikace je rozděleno do dvou fází:

Fáze 1: uzavírka 50 m délky a cca 1/3 šířky silnice I/55, od 19. 10. 2020 do 31. 10. 2020.

Fáze 2 = uzavírka 100 m délky a cca 2/3 šířky silnice I/55, od 31. 10. 2020 (po ukončení první fáze) do 1. 11. 2020. (víkend sobota + neděle)

Objízdné trasy:

Fáze 1: nevyžaduje převedení provozu ze silnice I/55 na objízdnou trasu. Veškerý provoz bude obousměrně veden po neuzavřené části vozovky o minimální zachované šířce sedm metrů. Na silnici I/55 zůstanou průjezdné dva pruhy v režimu 1+1, tím pádem bude každý směr mít k dispozici jeden samostatný jízdní pruh.

Fáze 2 bude zachován provoz na silnici I/55 pouze ve směru jízdy od Olomouce do Přerova. Provoz ve směru jízdy z Přerova do Olomouce bude po oba dny veden po objízdné trase vedoucí od křižovatky silnice I/55 se silnicemi II/436 a III/01857 v Přerově dále do ulic Hranická a Prostějovská, kudy se automobily vrátí zpět na silnici I/55.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here