Odkanalizování Čekyně začalo

198

Poklepáním základního kamene byla dnes slavnostně zahájena výstavba čistírny odpadních vod a kanalizace v místní části Přerova – Čekyni.

„V Čekyni ta stavba bude trvat 18 měsíců od předání staveniště, což se stalo dnešním dnem. Zahrnuje ještě obec Dolní Újezd a místní část Hranic – Lhotku. Celkové finanční prostředky na tuto akci jsou 162 milionů korun a příslib dotace z Operačního programu životního prostředí ve výši 91 milionů korun pro všechny tři stavby,“ uvedl Michal Zácha náměstek primátora a předseda představenstva VaK Přerov.

Čekyně získá splaškovou kanalizaci v délce necelých šesti kilometrů a čistírnu odpadních vod, která je kapacitně naplánována tak, aby v budoucnu byla schopna pojmout také Penčice a Zábeštní Lhotu.

„Mrzí nás, že se do stavby nepodařilo zakomponovat i kanalizaci v Penčicích, protože ta nevyšla kvůli podmínkám dotačního titulu. Ještě nám tedy zbývá odkanalizovat místní části Penčice a Lýsky,“ doplnil přerovský primátor Petr Měřínský.

Investorem staveb, které přinesou kanalizaci do přerovské místní části Čekyně, do obcí na Lipnicku v trase Dolní Újezd-Skoky-Staměřice a do hranické místní části Lhotka, jsou přerovské vodovody a kanalizace. Ty na akci požádaly o poskytnutí dotace z Operačního programu Životního prostředí v přepokládané výši 91 milionů korun.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here