Přerované mají k dispozici téměř 1500 laviček a 980 odpadkových košů

534

Na území města Přerova a jeho místních částí je rozmístěno přibližně 1500 laviček a 900 odpadkových košů. Město se snaží tento mobiliář pravidelně opravovat a obnovovat. Poškozené prvky udržují průběžně pracovníci Technických služeb, ročně jde z kasy města na tyto opravy 140 tisíc korun.

Městský mobiliář tvoří především lavičky a odpadkové koše, na území Přerova jsou jich stovky a často se stávají terčem vandalů. “Statutární město disponuje 1480 lavičkami a 980 odpadkovými koši. Spravují nám je Technické služby města Přerova. Co se týká obnovy tohoto mobiliáře, my ročně obnovíme asi 100 laviček, loni jsme přidali 35 nových,” sdělil vedoucí Odboru správy majetku a komunálních služeb Miloslav Dohnal.

“V loňském roce investovalo město do oprav laviček 141 tisíc korun, mimo to jsme koupili 35 nových laviček a 15 betonových odpadkových košů. V případě, že občané uvidí nějaký poškozený městský mobiliář, mohou to nahlásit prostřednictvím naší nové aplikace Mobilní rozhlas,” doplnil přerovský primátor Petr Měřínský.

Za 35 nových laviček zaplatilo město v roce 2018 171 tisíc korun, nákup 15 nových odpadkových košů stál 76 tisíc korun. Primárně se město snaží poškozený mobiliář opravovat, ne vždy je to ale možné.

“Máme dlouhodobě uzavřenou smlouvu s Technickými službami, které pravidelně obnovují zničené koše a řeší také havarijní stav laviček. To co jde zachránit Technické služby v rámci smlouvy opraví, některé lavičky jsou už bohužel neopravitelné. Sbíráme také podněty od našich spoluobčanů. Někde se množí žádosti právě na odstranění laviček, někde je zase požadavek, abychom ty lavičky vrátili zpět. Snažíme se vyjít vstříc a vyhovět, ale ne vždy je to jednoduché,” vysvětlil náměstek primátora Michal Zácha.

“Co se týká městského mobiliáře tak laviček jsme v minulém roce opravili 230, kdy samozřejmě musíme vždycky zvážit, jestli je v našich silách tu opravu provést, protože některé lavičky jsou buď z materiálu, se kterým nejsme schopni pracovat a nebo se jedná o architektonický mobiliář, na který nemáme kompetence, nářadí ani know-how. Jsme schopni opravovat běžné lavičky, kterých je ve městě většina,” popsal technicko-provozní náměstek Technických služeb města Přerova Tomáš Lolek.

Stav mobiliáře sledují také městští policisté, podle jejich vyjádření dochází k poškozování všude ve městě, to potvrzuje i odbor majetku. “Je to na celém území města Přerova, dochází samozřejmě k poškozování z toho důvodu dochází i k té obnově, ale nedá se říct, že by některá část byla horší,” dodal Miloslav Dohnal.

Letos město plánuje opravy i obnovu laviček a odpadkových košů v podobném rozsahu jako v roce minulém.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here