Za věrnou službu dostali hasiči celostátní medaile

1010

V úterý 22. října 2019 si jako poděkování za svou věrnou službu převzali příslušníci Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje celostátní medaile „Za věrnost II. a III. stupně“. Uznání bylo uděleno 33 příslušníkům.

Dalšími třemi medailemi Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje byli oceněni nadstrážmistr Martin Plšek, Milena Sobotková a Radek Hlavinka. Součástí aktu byl také slavnostní slib dvanácti nových příslušníků. Ceremoniál se uskutečnil v Mervartově slavnostní síni na zámku v Přerově.

Medaili HZS ČR „Za věrnost II. stupně“ si z rukou náměstka generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro IZS a operační řízení brigádního generála Ing. Františka Zadiny a krajského ředitele HZS Olomouckého kraje plukovníka Ing. Karla Koláříka převzalo 16 příslušníků, kteří působí ve sboru na různých pozicích. Tyto medaile jsou udělovány za příkladné plnění služebních povinností ve spojení s dobou trvání služebního poměru v délce 20 a více let. Mezi oceněnými byl například velitel stanice ve Šternberku nadporučík Mgr. Josef Slinták či velitel stanice v Lipníku nad Bečvou nadporučík Ing. Zdeněk Suchánek, kteří se na území našeho kraje mimo jiné podíleli na řízení a řešení mnoha rozsáhlých mimořádných událostí, například bleskových povodní.

Medaili HZS ČR „Za věrnost III. stupně“ si převzalo 17 příslušníků. Tyto medaile jsou udělovány za příkladné plnění služebních povinností ve spojení s dobou trvání služebního poměru v délce 10 a více let. Medaili si převzal například nadstrážmistr Bruno Šolc z litovelské stanice, který se v minulosti účastnil záchranných prací po povodních v roce 2006. Uznání dostal také poručík Bc. Marek Slíva, který pracuje na územním odboru v Jeseníku a je aktivním členem komise pro zavádění bezpilotních systémů v rámci HZS ČR.

Dále byly předány tři medaile HZS Olomouckého kraje. První medaili udělil krajský ředitel nadstrážmistru Martinu Plškovi ze stanice Přerov za dlouhodobou vzornou reprezentaci našeho sboru v disciplínách TFA nejen doma, ale i v zahraničí. Ocenil tak jeho úspěchy, například letošní zisk zlaté medaile na soutěži The British Firefighter Challenge v Anglii či stříbro na soutěži Firefighter Combat Challenge v Německu. Martinovi se dařilo i na domácí půdě, když letos obsadil třetí příčku na českém mistrovství v TFA v Plzni.

Další dvě medaile obdrželi zástupci dobrovolných hasičů, a to Milena Sobotková a Radek Hlavinka. Milena Sobotková působí jako starostka okresního sdružení hasičů Šumperk. Inženýr Radek Hlavinka je starostou okresního sdružení hasičů Přerov. Medaile jim byly uděleny za dlouholetou vynikající spolupráci s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, o kterou se zasloužili svým osobním přístupem a vysokým pracovním nasazením. Oba velmi dobře spolupracují se starosty obcí a se subjekty působícími v oblasti integrovaného záchranného systému a krizového řízení.

Slavnostního aktu se zúčastnila celá řada významných hostů, mezi kterými nechyběl náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky pro IZS a operační řízení brigádní generál Ing. František Zadina, primátor statutárního města Přerova Ing. Petr Měřínský  a další představitelé složek integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje a dalších spolupracujících organizací.

Celou akci hudebně doprovodili studenti Základní umělecké školy Bedřicha Kozánka z Přerova.

Text: Lucie Balážová, HZS Olomouckého kraje.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here