130 let objevují svět techniky

1163

Střední průmyslová škola v Přerově slaví v těchto dnech 130. výročí své existence. Její historie je úzce spjatá s městem a také podniky, které v něm působí. Aktuálně vzdělává 334 žáků v technických oborech zejména pro strojírenský a elektrotechnický průmysl, dopravu, vědu a výzkum. Spolupracuje s výrobními firmami z blízkého i vzdáleného okolí s cílem rozvíjet odbornost svých studentů i pedagogů.

V uplynulých pěti letech šlo do modernizace odborných učeben školy zhruba 50 milionů korun za účelem zvýšení kvality výuky, posílení uplatnění absolventů na trhu práce a zkvalitnění přípravy ke studiu na vysokých školách.

„Máme dvě nové laboratoře pro elektrotechnické měření a pro strojaře máme druhou laboratoř pro kontrolu a měření. Kromě toho budujeme dalších pět nových odborných učeben,“ uvedla Hana Vyhlídalová, ředitelka školy.

„Myslím si, že Olomoucký kraj má zájem pokračovat v podpoře technických odborů. Je to jedna z jeho priorit i do budoucna,“ řekl Ladislav Hynek, náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Škola se snaží probouzet zájem o technické vzdělávání už u dětí ze základních škol. Pravidelně pro ně organizuje volnočasové aktivity v podobě kroužků a workshopů.

„Jsou to kroužky elektrotechniky, strojírenství, informačních technologií. Pracují s roboty, učí se programovat a tak získávají vztah k technice. Mohu říci, že někteří z nich k nám opravdu nastupují ke studiu,“ doplnila Hana Vyhlídalová

Střední průmyslová škola spolupracuje s celou řadou podniků. Jednou z partnerských firem je Meopta – optika, která žákům poskytuje v průběhu studia praxi i finanční podporu.

„Pokud studenti ukončí studium a dál pokračují na námi podporované vysoké škole, spolupráce s nimi pokračuje. Každá z uvedených forem podpory na střední i vysoké škole má navíc garanci budoucího zaměstnání, tak jak si to přál náš původní majitel Paul Rausnitz,“ vysvětlil Karel Seidl z Meopty – optiky.

Získané teoretické i praktické dovednosti žáci zúročují v odborných soutěžích, ve kterých dosahují nezanedbatelných úspěchů na regionální i celostátní úrovni.

„Já jsme velmi rád, že v Přerově funguje střední škola technického směru, jejíž absolventi jsou velmi dobře uplatnitelní na trhu práce. K výročí škole přeji, aby se jí i nadále dařilo, aby se rozvíjela a měla hodně úspěšných absolventů,“ zkonstatoval Petr Měřínský, primátor Přerova.

Při příležitosti dvoudenních výročních oslav byla v pátek dopoledne v interiéru střední průmyslové školy odhalena pamětní deska Františka Palíka, konstruktéra rypadel a absolventa školy, kterému se přezdívalo “Otec bagrů“. Na sobotu 19. října škola připravila Den otevřených dveří pro širokou veřejnost.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here