V Želatovské ulici se bude vyměňovat kanalizace

192

Na úplnou uzavírku jednosměrné místní komunikace narazí řidiči v Želatovské ulici od 9. července do 26. srpna. V místě budou pracovníci stavební firmy provádět pro Vodovody a kanalizace Přerov výměnu kanalizačního potrubí.

Dopravní omezení se dotkne především obyvatel domů, před nimiž se bude pracovat. Uzavřena bude vozovka od křižovatky s ulicí Kabelíkova – až po dům s adresou Želatovská 21. Lidé by měli být v této části města obezřetní, v místě budou otevřené výkopy a těžká technika. Vodovody a kanalizace potřebují vyměnit stávající betonové kanalizační potrubí za nové z polypropylénu, a to v celkové délce 367 metrů. Potrubí povede ve stávající trase a součástí prací bude i výměna revizních šachet a přepojení přípojek z nemovitostí a uličních vpustí. V rámci stavby se před bytovými domy také  demontuje sedm lamp veřejného osvětlení a nahradí je nová světla. Výměna kanalizačního potrubí vyjde Vodovody a kanalizace Přerov na 3 miliony korun.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here