V zájmu nápravy křivdy město koupilo pozemek

276

V březnu zastupitelé schválili odkup zbytkového pozemku v Předmostí s odůvodněním, že jde o nápravu křivdy, která se jeho majitelům v minulosti stala. Rodina Novotných vlastnila původně zahradu o výměře přesahující 6000 m². Ve veřejné zájmu, kvůli dopravním stavbám v roce 1984 odprodala více 2300 m² a vloni ze stejných důvodů 832 m². Rodina požádala město, aby zbývající pozemek sousedící s rychlostní komunikací Přerov – Olomouc vykoupilo, protože bude dotčen stavbou dálnice a mimoúrovňovým křížením, zůstane sevřený z obou stran hlukem a jeho další užívání pro odpočinek a rekreaci tak není možné.

Návrh šel do zastupitelstva ve třech variantách. První zohledňovala cenu v čase a místě obvyklou – a to 460 000 korun za 2300 m² pozemku. Druhá varianta byla o dohodnuté kupní ceně navržené vlastníkem parcely ve výši 667 000 tisíc korun. Třetí varianta pak byla o neschválení úplatného převodu pozemku do vlastnictví města, pro kterou nakonec hlasovali předkladatel návrhu náměstek Pavel Košutek (ANO) a náměstek Petr Měřínský (ANO).

„Tím, že rozhodneme, že dáme 667 tisíc korun za pozemek, který nepotřebujeme, tak tím současně rozhodneme, že tyto peníze nepoužijeme na jinou věc, například opravy cest a chodníků, na které si občané stěžují,“ okomentoval svůj postoj k věci náměstek Pavel Košutek. Jeho kolega Petr Měřínský k tomu dodal: „I pokud bychom ten pozemek dostali zadarmo, tak je to pro nás nevýhodné, protože jsou s tím spojeny budoucí náklady. Minimálně za sečení pozemku o velikosti 2 300 m² zaplatíme 15 tisíc korun ročně.“

Návrh na odkup zbytkové pozemku v Předmostí kritizoval opoziční zastupitel Michal Zácha  z ODS: „A teď už musíme opravdu všem měřit stejným metrem. Dali jsme návod ostatním lidem, kteří mají pozemky kolem dálnice D1, aby přišli a městu navrhovali výkupy.“

Na to reagoval zastupitel ze Společně pro Přerov – Jiří Kohout: „Já to nevnímám jako precedentní rozhodnutí. V tuto chvíli se rozhoduji případ od případu a hodnotím pouze výši křivdy a újmy. Ta se tady nepochybně stala.“

V průběhu jednání dostal slovo také majitel pozemku Petr Novotný, který ve svém příspěvku zdůraznil vstřícnost rodiny ve veřejném zájmu a apeloval na zastupitele, aby zvážili morální aspekt celé problematiky. Nakonec uvedl, že po dohodě s rodinou ustoupil z původně požadované ceny a ponížil ji o 138 tisíc korun. Na to reagoval zastupitel Jiří Kohout návrhem číslo čtyři, který akceptoval aktuální nabídku Petra Novotného na 529 tisíc korun za pozemek a ten nakonec zastupitelstvem prošel.

„V podstatě jsme spokojení, tak jak jsme dopadli. Zastupitelé pravděpodobně pochopili, že je to morální záležitost,“ uvedl Petr Novotný, vlastník pozemku.

V kontextu nově získaného pozemku v Předmostí a jeho dalšího využití městem se v průběhu jednání zastupitelstva debatovalo o možnosti parcelu pronajmout k ukládání materiálu a parkování vozidel stavby dálnice D1.

 

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here