V Přerově je 27 funkčních krytů civilní ochrany, největší je kino

501

Jaderný, biologický či chemický útok. To jsou události, kvůli nimž byly v 50. a 60. letech minulého století budovány tisíce krytů civilní ochrany. Přerov patřil mezi města s vůbec největší koncentrací stálých tlakově odolných úkrytů. Ještě dnes je řada z nich plně funkčních.

Údržbář Přemysl Vaculík má na starosti 14 CO krytů ve správě města. Ten v Kainarově ulici číslo 9 je dimenzovaný pro 320 osob. Jsou v něm například toalety, nádrže na vodu, energetické centrum, prachová a filtroventilační komora i nouzový výlez.

„Největší kryt v Přerově se nachází v Čechově ulici a je to kino Hvězda s kapacitou 900 osob. Železobetonová střešní konstrukce založená na funkčnosti Newtonova vajíčka vydrží i pád letadla,“ uvedl Tomáš Staněk – vedoucí oddělení ochrany a krizového řízení města.

Do kategorie větších CO krytů patří podchod třídy 17. listopadu s kapacitou 450 osob. Aktuálně se řeší jeho vyřazení z evidence krytů civilní ochrany.

„Tento kryt se nenachází v úplně ideálním technickém stavu. Má narušenou izolaci stropů a neplnil by tak účel, pro který byl projektován,“ zkonstatoval Tomáš Staněk.

V průběhu posledních tří let bylo z evidence vyřazeno zhruba 50 krytů civilní ochrany. Město je ve většině případů nabídlo k prodeji.

„V roce 2017 se nám podařilo prodat 22 těchto nebytových prostor. Koupila je SVJ, jelikož je jednotliví vlastníci bytových jednotek už používali jako sklepní kóje,“ řekla Eva Pospíšilová, vedoucí odd. bytové správy města.

Město má v současnosti 14 krytů a dalších 13 je například v Meoptě, Precheze, v nemocnici a v dalších firmách. Aktuálně by se do krytů civilní ochrany na území Přerova vešlo 6485 obyvatel.

„V období studené války bylo v Přerově 160 funkčních krytů, do kterých by se ukrylo čtyřicet tisíc obyvatel, tedy bezmála celé město. Přerov byl zařazen do první kategorie nebezpečí, proto tu 30 let budovali kryty. Bylo tu letiště, průmyslové závody, železnice,“ doplnila Lenka Chalupová, tisková mluvčí města.

Přiblížit funkci krytů a civilní ochrany zejména mladší generaci je cíl projektu, který připravuje kino Hvězda. V říjnu plánuje veřejnosti zpřístupnit jediný nadzemní kryt na území města a rovněž premiéru dokumentu o historii a současnosti přerovských krytů.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here