V Lipníku probíhá rekonstrukce poslední neopravené části zdejšího zámku – nádvoří

841

Zámek v Lipníku nad Bečvou procházel postupnou rekonstrukcí už od roku 2000, opravovaly se dvě křídla zámku a potom park. Nyní přišla na řadu poslední neopravená část a to nádvoří zámku. Zámek v Lipníku nad Bečvou byl postaven na přelomu 16. a 17. století. Po rozsáhlé rekonstrukci je využíván jako sídlo Městského úřadu a v západním křídle najdete také galerii a kavárnu.

„Město Lipník nad Bečvou zhruba od roku 2000 realizuje rekonstrukci lipenského zámku, v současné době děláme úplně poslední etapu po rekonstrukci křídel zámku a je to předláždění nádvoří. Ta stavba zůstala až úplně nakonec, realizujeme ji od půlky měsíce března a bude hotová do 30. května. Dochází tam k výměně asfaltových povrchů za kostku o rozměru 10*10 centimetrů. A bude tam nové osvětlení jak zámku, tak i těch travnatých ploch, které tam jsou. poměrně s touto stavbou spěcháme, protože 1. června bude v Lipníku mimořádná událost, kdy tady proběhne velká soutěž mysliveckých trubačů z České republiky, Slovenska a Rakouska. A právě ta největší část té soutěže bude právě v areálu lipenského zámku,“ vysvětlil starosta Lipníku nad Bečvou Miroslav Přikryl.

Součástí stavby bude také výstavba nové vodovodní přípojky k fontánám v parku napojeným na stávající přípojku zámku. Na nádvoří pracovali také archelogové, kteří tady zachytili zajímavé nálezy. „V rámci záchranného archeologického výzkumu, který probíhal v souvislosti s opravou nádvoří zámku Lipník nad Bečvou se nám podařilo zajistit velmi zajímavý soubor movitých archeologických nálezů. K těm nejzajímavějším patří bezesporu kolekce raně novověkých mincí, z nichž nejstarší ražba je uherský denár krále Zikmunda Lucemburského z 1. poloviny 15. století. Zajímavou raritou je drobná stříbrná mince, která byla vystřižena původně z většího pražského groše,“ popsal přerovský archeolog Zdeněk Schenk. Některé nalezené mince jsou starší než stavba samotného zámku.

„Zámek v Lipníku nad Bečvou byl vystavěn Jiřím Bruntálským z Vrbna v letech 1596 – 1609. To nejstarší osídlení zachycené v záchranném archeologickém výzkumu však spadá o půl století hlouběji do historie, spadá do 22. poloviny 15. století. S velkou pravděpodobností souvisí s aktivitami Jednoty bratrské, která v těchto místech měla svůj bratrský sbor, svoji školu i hřbitov. Vůbec nejstarší písemná zmínka, která je spojená s působením Jednoty bratrské zde v Lipníku nad Bečvou, ta se váže k roku 1500, kdy první biskup Jednoty bratrské Matěj Kunvaldský zemřel a byl z Lipníka převezen do Přerova na Horní náměstí, kde byl pohřben v kapli sv. Jiří,“ doplnil Zdeněk Schenk.

V místě se podařilo nalézt také velké množství zlomků kuchyňské keramiky z období baroka, dále archeologové zajistili větší množství deformovaných olověných projektilů do mušket a pistolí, které mohou souviset s událostmi třicetileté války, kdy byl Lipník opakovaně dobýván.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here