Točna a zastávka v Lýskách v ohrožení?!

873

Město Přerov chce v nejbližších týdnech začít budovat  točnu a zastávku v místní části Lýsky. Důvodem je zajištění dostupnosti městské hromadné dopravy pro zdejší obyvatele. Linkové autobusy totiž do Lýsek nezajíždějí. Jednosměrná okružní točna má vzniknout v sousedství pneuservisu, jehož majitel je proti.

Město pro umístění točny a zastávky zvažovalo hned několik variant. Nakonec rozhodlo, že točna vznikne u parkoviště pneuservisu a zastávka pro linky 102 a 112 na hlavní komunikaci ve směru na Lipník.

„Místní výbor původně požadoval, aby zastávka byla přímo v obci – a my jsme jejich požadavek chápali. Proto jsme oslovili našeho dopravce a s autobusem jsme v terénu zkoušeli, kde by mohla zastávka být. Bohužel cesty v Lýskách jsou velmi úzké, autobus by se tam nedostal a nevytočil. Zastávka při pravé krajnici se proto jevila jako jediná možná – a s tímto řešením souhlasili i členové místního výboru. Prakticky to bude vypadat tak, že autobus přijede do Lýsek – kde už záliv pro autobus vybudovaný je – nabere pasažéry a otočí se na nově vybudované točně. Odtud pak bude pokračovat do Vinar. Vozovka okružní točny o maximálních rozměrech 31,8 krát 21,5 je navržena jako jednopruhová jednosměrná a bude z asfaltobetonové vrstvy,“ uvedla Jitka Kočicová, vedoucí Odboru evidenčních správních služeb přerovského magistrátu.

Aby se obyvatelé Lýsek dostali k autobusům, musejí denně přecházet frekventovanou silnici první třídy, projít pod železničním podjezdem a podél komunikace dojít k zastávce. „Bezpečnost chodců pod železničním podjezdem je zajištěna tak, že komunikace je tam zúžena na jeden a půl jízdního pruhu a jsou tam betonová svodidla,“ řekl Libor Slováček – předseda Výboru pro místní část Lýsky.

Město se problematikou točny a zastávky v Lýskách zabývá od roku 2015, kdy začala výstavba dálnice z Lipníku do Přerova. Způsob řešení se ale nelíbí majiteli pneuservisu v Lýskách, který má s točnou sousedit. Ten podal proti rozhodnutí magistrátu odvolání na Krajský úřad Olomouckého kraje a správní žalobu na územní řízení.

„Mám informaci, že krajský úřad odvolání přezkoumal a zamítl,“ doplnil Libor Slováček.

„ Už nám nic nebrání ve stavbě točny. Město na ni z rozpočtu uvolnilo 1 milion 233 tisíc korun,“ konstatovala Ivana Pinkasová – vedoucí Odboru řízení projektů a investic přerovského magistrátu.

Majitel pneuservisu v Lýskách hodlá podat další správní žalobu tentokrát na stavební řízení.

Telefonicky nám sdělil, že stavba točny je v rozporu se zákonem o bezpečnosti silničního provozu.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here