Složky IZS na Šternbersku absolvovali cvičení „Lesní požár 2018“

213

Ve čtvrtek 20. září 2018 se v lese u obce Horní Žleb na Šternbersku konalo cvičení složek integrovaného záchranného systému a orgánů krizového řízení s názvem „Lesní požár 2018“. Námětem cvičení byl požár lesního porostu v okolí Vávrovy Studánky, který se díky velkému suchu rychle šířil směrem na Dalov a Horní Žleb. 

Požár s největší pravděpodobností vznikl v důsledku špatně uhašeného ohniště po pálení klestí po těžbě dřeva. Díky velkému suchu se rychle rozšířil z hrabanky na lesní porost a pozemně i korunově směrem k Dalovu a Hornímu Žlebu.

Vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám a špatně dostupnému terénu se předpokládalo ještě další šíření.

Likvidaci požáru komplikovaly poryvy větru, které shodily několik stromů na vedení vysokého a nízkého napětí, což mělo za následek přerušení dodávek elektrické energie do chatové oblasti u Dalovského jezírka a v Dalově. Popadané stromy dále komplikovaly dostupnost sil a prostředků do oblasti zasažené požárem, neprůjezdné byly zejména komunikace v lesním prostoru v okolí Pilátova pramenu.

Vzhledem k rozsahu mimořádné události, značným požadavkům na síly a prostředky a předpokládanému průběhu, požádal velitel zásahu starostu města Šternberk o koordinaci záchranných a likvidačních prací.

Cvičení bylo řešeno jak ve štábní části, tak také prakticky. Jeho cílem bylo procvičit činnost stálé pracovní skupiny krizového štábu města Šternberka a štábu velitele zásahu při koordinaci záchranných a likvidačních prací v případě vzniku mimořádné události s předpokládaným vyhlášením zvláštního stupně požárního poplachu. Obou částí cvičení se zúčastnilo celkem asi 80 hasičů.

Kromě Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje byla do cvičení zapojena také Policie ČR a Městský úřad Šternberk.

Text: Vladimíra Hacsiková, HZS Olomouckého kraje, tisková mluvčí.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here