Senior symposium 2018 se těšilo velkému zájmu

1551

Přerovský hotel Jana hostil v úterý 2. října Senior symposium. Výchovná preventivně – vzdělávací akce určená pro lidi dříve narozené, jejíž součástí jsou přednášky, kulturní vystoupení, prezentace organizací nabízejících služby pro seniory i základní monitoring zdravotního stavu, se letos uskutečnila už pošesté. Každoročně se těší velkému zájmu.

Letos se odpolední programu, na který bylo potřeba mít vstupenku, mohlo zúčastnit o dvě stě lidí více, než v předchozích letech.„Pět ročníků probíhalo vždy v Městském domě v Přerově, jeho kapacita ale nestačila. Proto jsme hledali jinou alternativu, a tou je hotel Jana.  Kongresový sál nabízí o třetinu více míst, konkrétně 627,“ prozradil náměstek přerovského primátora Tomáš Navrátil.

Vstup na dopolední program byl volný. Prezentovaly se v něm organizace nabízející služby pro seniory. „Největší zájem je o různá měření, která lidé najdou například ve stáncích Nemocnice Přerov nebo Oblastní charity Přerov. Populární jsou i prodejní expozice,“ vylíčila Marta Šintáková z oddělení sociální prevence a pomoci Odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu.

Na měření krevního tlaku, zraku i  tělesného tuku, která nastínila zdravotní stav, se proto stály dlouhé fronty. „Měříme výšku, hmotnost, index tělesního tuku a krevní tlak. Kolegyně potom výsledky okomentuje a nastíní, co a jakým způsobem je potřeba zlepšit,“ popsal službu Jan Toth z přerovské lékárny U Pivovaru.

Zcela poprvé si mohli návštěvníci Senior symposia vyzkoušet techniku relaxačního kreslení zaměřeného na seniory.

„Lidé vymalovávají plochy prostřednictvím čar šrafování, což má přínos pro jemnou motoriku a umožňuje seniorům, kteří mají třeba problémy po mozkové příhodě, se snadněji znovu naučit pěkně podepsat nebo si napsat čitelně poznámky,“ vysvětlila princip a cíl kreslení autorka techniky Lenka Vyhlídalová.

Třetím rokem se Senior symposia účastnil dopravce městské autobusové dopravy v Přerově. „Přinášíme seniorům informace o cestování v městské a příměstské dopravě. Letošní novinkou jsou pětasedmdesátiprocentní slevy, které platí od září letošního roku. Řešíme také duplikáty jízdenek, posloucháme stesky, ale i přání a pochvaly, které pak předáváme dál řidičům a vedení společnosti,“ prozradil zástupce autobusového dopravce Tomáš Brada.

Rady jak být vidět a reflexní pásky rozdávali seniorům preventisté Městské policie Přerov. „Senioři patří mezi skupinu lidí, která nosí velice tmavé oblečení, jsou málo vidět, a proto se je snažíme přimět k používání nejrůznějších reflexních doplňků,“ uvedla preventistka Městská policie Přerov Lenka Škodová.

Lidé byli s dopoledním programem spokojeni. Ti, na které letos vyšly lístky, se těšili na odpolední program. „Jsem spokojená, že pro nás – důchodce – něco dělají,“ nechala se slyšet účastnice Senior symposia 2018 Ludmila Rašková. Spokojená byla i Jana Bajerová. „Byla jsem tady už minulý rok, člověk se tady dozví hodně zajímavé věci,“ mínila Jana Bajerová. Také Vojtěcha Skopalíka letošní program zaujal „Jdeme s manželkou také na odpolední přednášky a vystoupení,“ pochlubil se Vojtěch Skopalík.

Maraton přednášek, který zpestřilo několik kulturních vystoupení, začal v jednu odpoledne. V přednáškových blocích se lidé mohli dozvědět o zdravém stárnutí, o nabídce činností Oblastní charity Přerov, o zelném zákalu, alergiích nebo onkologické léčbě. „Tato témata jsme vybrali, protože z praxe víme, že se o ně senioři zajímají a trápí je zdravotní problémy v těchto oblastech,“ vysvětlila vedoucí Odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu Romana Pospíšilová.

Senior symposium by se mělo konat u příležitosti říjnového svátku seniorů i v dalších letech. „Určitě v tom chceme pokračovat, protože zájem je opravdu veliký. Otázkou je, zda akci nenatáhnout na dva dny, potom by byla ale finančně náročnější,“ uvažoval nahlas náměstek přerovského primátora Tomáš Navrátil. Letošní akce přišla zhruba na 250 tisíc korun. Hrazena je částečně z rozpočtu města, část pokryjí příspěvky sponzorů.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here