Pokračující práce na dálnici D1

3001

Ředitelství silnic a dálnic Olomouc na začátku října letošního roku slavnostně zahájí stavbu mimoúrovňové křižovatky v Přerově – Předmostí, na kterou v příštím roce naváže tzv. průpich. Ještě do konce roku by měly být v provozu mosty nad rozestavěnou dálnicí, která do Přerova vede z Lipníku nad Bečvou.

Nejde jen o mosty, ale také o křižující komunikace, které se dokončují v místních částech Přerova. Dvaasedmdesát metrů dlouhý most na silnici I/55 spojující Přerov s Olomoucí chce zhotovitel zprovoznit na konci listopadu.

„Dočasná přeložka silnice I/55 od Olomouce, která se napojuje na silnici II/150 od Rokytnice, zůstane i po zprovoznění přeložky silnice I/55 a mostu zachována. S jejím využitím počítají další připravované stavby v této oblasti: stavba dálnice D1 – úsek 0136 Říkovice – Přerov a také dálnice D55 – úsek 5502 Kokory – Přerov,“ uvedl Jan Rýdl, tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic

Most Předmostí – Žernavá a přeložku místní komunikace Popovice – Vinary pod mostem na dálnici zhotovitel zprovozní v příštím roce. Na objektu mezi Předmostím a Čekyní stavební práce finišují. Termín jeho dokončení je stanovený na říjen letošního roku. V listopadu se počítá s otevřením mostu na silnici třetí třídy Lýsky – Vinary, který má hotovou nosnou konstrukci.

„Největší objem prací nyní spočívá v pokládce finálních vrstev vozovky, pokračují výstavby protihlukových stěn, kanalizačních tras a souvisejících objektů. Po převedení dopravy z objízdných komunikací na nové trasy a nové mostní objekty budou práce soustředěny na propojení hlavní trasy v těchto místech,“ doplnil Jan Rýdl, tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic

Poslední dálniční úsek Říkovice – Přerov zůstává jen na papíře. Spolek Děti Země nařkl Stavební úřad v Přerově se systémové podjatosti. Krajský úřad námitku ekologických aktivistů uznal a územní řízení se v červenci přesunulo do Olomouce na magistrát.

„Oni se musejí s obsáhlou dokumentací seznámit znovu, vydat nová závazná stanoviska, protože ta přerovská jsou podle Dětí Země podjatá. Za mne je to jen další procesní obstrukce,“ řekl David Fiala, ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic.

Od roku 2016 běží výběrové řízení na zhotovitele dálničního úseku z Říkovic do Přerova. Ředitelství silnic a dálnic bude zřejmě nuceno kvůli průtahům soutěž zrušit a vypsat novou.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here