Meopta letos slaví 85 let od svého založení

403

Meopta – optika, s.r.o. slaví v letošním roce 85 let od svého založení. V sobotu se sídlo firmy otevřelo veřejnosti. Příležitost podívat se po divizích výrobního závodu a vydat se na některou z prohlídkových tras využilo v průběhu dne na tři a půl tisíce návštěvníků.

Jednu z početných skupinek provázel také generální ředitel Meopty Vítězslav Moťka. Ten si pozval spolužáky ze střední průmyslové školy v Přerově, která v historii firmy sehrála klíčovou roli.

„Ještě před založením Optikotechny v roce 1933  se podařilo panu Mazurkovi vybojovat na tehdejším ministerstvu školství založení a výuku oboru optik-mechanik na Střední průmyslové škole v Přerově. Vznikly tam dílny a začalo se učit,“upřesnil Vítězslav Moťka, generální ředitel Meopty-optiky.

Historie Meopty tedy začíná již na počátku třicátých let minulého století. Tehdy profesor fyziky a elektriky na přerovské průmyslové škole Doc. Alois Mazurek přesvědčil místního stavitele Ing. Aloise Beneše, aby poskytl kapitál a prostory pro založení firmy na výrobu optiky. Tak v roce 1933 vzniká Optikotechna, malá výrobna optických elementů, kondenzorů, lup a objektivů. V roce 1934 zakoupil Ing. Beneš licenci na výrobu zvětšovacích přístrojů od pana Camillo Kallusche, který se s celou svojí výrobou přestěhoval do Přerova. Zvětšovací přístroje se staly na celých 70 let jedním z nosných výrobků a šířily slávu Optikotechny/Meopty do většiny zemí světa. Vyrobilo se jich bezmála 2 miliony.

V roce 1935 Ing. Beneš opět na doporučení Doc. Mazurka prodává svou již zavedenou firmu Čs. Zbrojovce Brno, která v té době hledala dodavatele optických zařízení pro armádu.

V roce 1939 po okupaci Československa byla Optikotechna zabrána německým Wehrmachtem a až do roku 1945 podléhala přímému velení a dozoru Abwehru. Ve firmě byl zaveden režim totálního nasazení a přísný režim, na který doplatilo v průběhu války celkem 18 zavražděných, popravených a umučených zaměstnanců.

Po roce 1945 byla Optikotechna znárodněna a přejmenována na MEOPTU (MEchanická a OPTická výroba). Nejslavnější doba v historii Meopty je spojena se zvětšovacími přístroji   Axomat, Opemus, Magnifax nebo s fotoaparáty Flexaret či Mikroma. Velkou část výroby také tvořily amatérské promítací přístroje pro 8mm, 16mm film a profesionální kinoprojektory pro 35mm a 70mm film. O kvalitě a technické dokonalosti produktů firmy svědčí i úspěchy Meopty na světových výstavách, například v roce 1958 na EXPO v Bruselu (zlatá medaile pro Mikromu, Grand Prix pro Meopton III) nebo v roce 1967 na EXPO v Montrealu, kde byl pomocí profesionálních kinoprojektorů realizován Kinoautomat Radúze Činčery.

Velmi významnou část výroby ovšem postupně stále více vyplňovala vojenská a speciální výroba. To přivedlo Meoptu po roce 1989 do krizové situace, neboť po rozpadu Varšavské smlouvy a východních trhů ztratila poměrně velkou část výrobního programu.

Ve stejné době se zpět do vlasti vrátil jablonecký rodák pan Paul Rausnitz, který hledal ve Východní Evropě nové investiční možnosti. Meoptu znal už z dřívějška a po několika setkáních a jednáních se doslova zamiloval do firmy i jejích lidí.  Zpočátku spolupracoval jen v oblasti výroby a dodávek optických komponent, postupně však investoval stále více a v roce 2000 splatil dluhy Meopty ve výši sto milionů korun, čímž firmu zachránil před konkurzem.

Od té doby se intenzivně věnuje rozvoji firmy a investuje především do technologického vybavení firmy.

Rodinným stříbrem firmy je v současné době sportovní optika Meopta, což jsou již tradiční binokuláry, pozorovací dalekohledy, puškohledy pro myslivce. V této komoditě obrat firmy neustále narůstá, uživatelé po celém světě oceňují např. unikátní pozorovací dalekohled spektiv MeoStar S2, patřící mezi světovou špičku a používaný třeba i trenéry české biatlonové reprezentace.

Stejně tradiční je v Meoptě i vojenská výroba. Dodávky speciálních přístrojů jsou pochopitelně určeny především armádě České republiky, ať už jde o přístroje pro individuální výbavu vojáků nebo vozidlové pozorovací a zaměřovací přístroje pro denní i noční vidění.

Největší část výroby – skoro sedmdesát procent – je určena průmyslovým aplikacím. Meopta je dodavatelem vysoce přesných a sofistikovaných barvodělicích soustav pro profesionální digitální projekci nebo optických podsestav pro vybavení průmyslových skenerů pro polovodičový průmysl.

 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here