Dobrovolní hasiči měřili sílu ledu na vodních plochách ve městě

2608

Mrazivé dny přinesly zamrzlé vodní hladiny, tuto situaci ocenily hlavně děti a sportovně založení obyvatelé města, kteří s bruslemi na nohou ledové plochy vzaly doslova útokem. Přerovští dobrovolní hasiči se proto v pondělí odpoledne vydali prověřit sílu ledové pokrývky na bruslaři nejvíce využívaných plochách. Kontrola proběhla na řece Bečvě v prostoru loděnice, na přerovské Laguně i na městském rybníku.

Při kontrole bylo zjištěno že síla ledové vrstvy se zatím pohybuje od 8 do 10 cm. Nejmenší síla ledu byla naměřena na městském rybníku, kde hasiči naměřili jen cca 5 cm. Pro bezpečný pohyb osob je vhodná síla ledu považována od 15 – 20 cm. Hasiči proto poučili přihlížející bruslaře a nabádali je k opatrnosti.

Na řece Bečvě je potřeba dbát zvýšené opatrnosti zejména v prostoru okolo mostních pilířů, kde je vrstva ledu nejtenčí. Vzhledem k trvale velmi nízkým teplotám lze však předpokládat, že síla ledu nadále rychle poroste a všechny plochy budou v nejbližší době zcela bezpečné.

Při proboření se do ledu je hasiči doporučováno, pohybovat se ke kraji vzniklého otvoru, kopáním se dostat na povrch ledové krusty a odplazit se, či odkutálet se ve směru příchodu až do místa, kde je již led natolik silný, že umožní postavení se na nohy a bezpečný odchod ke břehu. Pokud se občané stanou svědky proboření osoby do vody, doporučují hasiči prvořadě přivolání pomoci.

Pokud situace nedovolí jinak a zachránce se musí přiblížit k otvoru v ledu, je potřeba plazit se v blízkosti otvoru a rozkládat tak svoji váhu na co největší plochu, aby se předešlo dalšímu proboření. Při tomto je však nutno dbát na opatrnost a postupovat s vědomím, že topící se člověk může zachránce v šoku stáhnout s sebou do vody. Zachráněného je po vytažení potřeba zbavit mokrého oblečení a poskytnout mu nezbytný tepelný komfort do příjezdu odborné pomoci.

Text: Petr Štěpánek, velitel JSDH Přerov I – Město

Fotografie: JSDH Přerov 

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here