Děti Země podaly na Nejvyšším správním soudu kasační stížnost, přípravu stavby úseku Říkovice – Přerov to zatím nezdrží

4426

Děti Země podaly na Nejvyšší správní soud 12. dubna 2018 kasační stížnost. Žádají přezkum rozsudku krajského soudu, který dne 28. února 2018 zamítl jejich žalobu proti povolení výjimky ze zákona k zásahu dálnice D1 Říkovice – Přerov do biotopů 26 vzácných druhů živočichů. 

S obsahem zamítavého rozsudku jsme nebyli spokojeni, neboť se podle naší právní analýzy krajský soud nijak pečlivě nezabýval nejméně čtyřmi našimi žalobními body z celkových šesti, takže jsme v kasační stížnosti požádali Nejvyšší správní soud, aby rozsudek přezkoumal,“ vysvětlil předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle ředitele brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic Davida Fialy neznamená kasační stížnost v tuto chvíli zdržení příprav stavby, to by mohlo nastat pokud by Nejvyšší správní soud rozhodl ve prospěch Dětí země.

„V tuto chvíli pro nás kasační stížnost neznamená nic, ta výjimka je platná jako podklad pro územní řízení. Do prodlení se můžeme dostat v okamžiku, kdyby Nejvyšší správní soud přiznal opět odkladný účinek stejně jako ten krajský. V tu chvíli by byl ten podklad toho řízení zpochybněn a stavební úřad by to řízení přerušil. Tu kasační stížnost jsem neviděl, ale předpokládám, že Děti Země neopomenuly požádat o odkladný účinek, takže uvidíme jak se k tomu soud postaví,“ popsal David Fiala.

Úsek 0136 Říkovice – Přerov je poslední dosud nezahájenou stavbou dálnice D1, aktuálně probíhá územní řízení. Úsek měří 10,1 kilometru, součástí stavby mají být 3 mimoúrovňová křížení, 9 mostů a 2 nadjezdy.

Na místě budoucí stavby úseku probíhají letos nadále archeologické práce. „Kopali jsme i celou zimu, i když byli špatné klimatické podmínky. Máme postavené stany, takže v zimě se kopalo pod nimi. Výzkum byl přerušený pouze v době, kdy byly koncem února a začátkem března silné mrazy a půda promrzla, tak chvíli trvalo než to rozmrzlo,“ vysvětli vedoucí výzkumu z Archeologického centra V Olomouci Jakub Vrána.

Za minulý rok našli archeologové přibližně 1600 zahloubených objektů a 63 hrobů. Dnes se jim podařilo odkrýt hrob ze starší doby bronzové a bronzové jehlice. Archeologové už minulý rok na podzim požádali Ředitelství silnic a dálnic o prodloužení lhůty na záchranný výzkum, jestli zůstanou u Předmostí i po uplynutí původního termínu ještě není rozhodnuto.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here