Chceme jednosměrnou Palackého ulici, žádají občané!

1088

Obyvatelé panelového domu v Palackého ulici, vchodů č. 13,15 a 17, sepsali petici. Celkem 271 občanů žádá město, aby zjednosměrnilo Palackého ulici, zrušilo plánovanou zastávku mezi centrem SONUS a střední školou a zastavilo přípravu výstavby cyklostezky. Nechtějí dál snášet zvýšený hluk, exhalace i kolony aut. Upozorňují na to, že v ulici kvůli nárůstu dopravy dochází k narušování statiky domů, častému porušování pravidel silničního provozu, úbytku zelených ploch i možností zaparkovat vozidla.

Petenti současně žádají zveřejnění výsledků monitorovací studie, která měla vyhodnotit dopad obousměrného provozu v Palackého ulici na okolí.

Radní se peticí zabývali na svém posledním červnovém zasedání a schválili písemnou odpověď. V té trvají na stávajícím obousměrném provozu v Palackého ulici, zejména kvůli nedořešenému dopravnímu systému Přerova a plánovaným stavbám. Městská rada hodlá i nadále pokračovat v podpoře výstavby cyklostezky a přemístění autobusové zastávky.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here