Budoucí prvňáčci se příští týden vydají k zápisům do základních škol

274

Na začátku příštího týden proběhne v Přerově zápis dětí do 1. ročníků základních škol. Rodiče mohou budoucí prvňáčky zapsat do některé z osmi základních škol zřizovaných městem Přerovem a jedné soukromé v pondělí 9. dubna a v úterý 10. dubna  vždy v době od 14.00 do 18.00 hodin. Do které školy dítě zapíší, je na jejich rozhodnutí. V Přerově ale platí vyhláška o školských obvodech spádových škol, takže ředitel musí přednostně přijmou žáky s místem trvalého pobytu v daném školském obvodu. U zápisu budou rodiče potřebovat rodný list dítěte.   K zahájení povinné školní docházky se do 1. ročníků základních škol musí zapsat všechny děti, které do 31. 08. 2018 dovrší 6-ti let, rodiče ale mohou požádat o odklad. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydá ředitel základní školy, kde bylo dítě u zápisu.  Zapsat se ale mohou také ty děti, které šesté narození oslaví do 30.6. 2019, musí být ale tělesně i duševně přiměřeně vyspělé.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here