Odklady a školní zralost

265

Až sto dětí nenastoupí každý rok do prvních tříd přerovských základních škol. Dostanou odklad povinné školní docházky většinou kvůli poruchám pozornosti, celkové nezralosti i nedostatkům v řeči. Právě logopedické potíže rodiče často podceňují. Přitom jejich odstraňování trvá mnohdy déle než rok.

Příprava předškoláků na zápisy do prvních tříd by měla být postupná. Nezastupitelné role v ní sehrávají rodiče, pediatři a v neposlední řadě také mateřské školy. Právě v mateřinkách pedagogové nejčastěji odhalují školní nezralost dětí.

„Rodiče se už těší, že budou mít školáka, mají už nachystanou aktovku a my jim řekneme, že by měli požádat o odklad, protože jejich dítě je třeba sociálně nezralé. Pokud takové dítě nastoupí do školy, může ho to až traumatizovat,“ zkonstatovala Kateřina Trnková, učitelka z Keramické školky v Přerově.

„To dítě bývá často nevyzrále v oblasti sociálně – emoční. Druhým častým důvodem odkladů je nepozornost a třetí oblastí je řeč,“ uvedla z praxe vedoucí Pedagogicko-psychologické poradny v Přerově – Silvie Houšťavová. 

Asi největším, nejen současným, problémem je řeč. Rodiče jdou s dětmi pozdě na logopedii, přitom vada se odstraňuje po dvojnásobek času, než se fixuje.

„Padesát procent předškoláků se potýká s potížemi řečového vývoje. Nejedná se jenom o vady výslovnosti, ale spousta dětí dnes neumí pohotově tvořit pojmy, využívat gramatická pravidla nebo neumí odpovídat na otázky celou větou. Pro školáčka je důležité, aby se vyznal v sykavkách S-Š, C-Č, Z-Ž  a tak dále. Já hlavně trvám na tom, aby ta logopedická péče začala alespoň rok a půl před zahájením školní docházky, protože ta řečová porucha je jenom špičkou ledovce,“ vysvětlila Vilma Mikešová z Ambulance klinické logopedie v Přerově.

„Rodiče jsou zaneprázdněni prací a nemají čas s dětmi normálně mluvit. Ty jsou pořád na televizoru, počítači, tabletu a tam ta slovní zásoba není podporovaná,“ doplnila Trnková.

O odklad povinné školní docházky žádá zákonný zástupce dítěte ředitele či ředitelku školy. Doložit musí dvojí vyjádření: školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

„Výsledkem vyšetření dítěte u nás je doporučení rodičům o tom, aby zvážili případný odklad školní docházky. Je pak zcela na nich, zda naše doporučení akceptují,“ řekla Silvie Houšťavová.

„Trend ve vývoji školní docházky je takový, že každý rok zaznamenáváme zhruba 80 až 100 odkladů. Dlouhodobě vývoj zůstává na těchto číslech,“ poznamenala Romana Pospíšilová, vedoucí Odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu.

Město Přerov zřizuje na svém území celkem osm základních škol, do kterých v loňském roce nastoupilo 350 prvňáčků. Letošní zápisy do prvních tříd budou v Přerově probíhat v pondělí 6. a v úterý 7. dubna.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here