Koryto Bečvy Povodí Moravy čistí od nánosů štěrkopísku

70

Na řece Bečvě v Přerově aktuálně probíhá pravidelná srážka a s ní související čištění toku od nánosových štěrkových lavic v korytě, které s sebou přináší velká voda. Podle informací Jany Kučerové z Povodí Moravy se za použití těžké techniky nanesený štěrkopísek v úseku od jezu po loděnici rozhrnuje do proudnice řeky, kde se přemístěné štěrkové nánosy při vyšších průtocích transportují níže po toku a následně sedimentují. Vypuštěná jezová zdrž navíc umožní kontrolu břehového opevnění nadjezí, které je po celý rok zatopené vzdutou hladinou vody. Také se provádí kontrola a běžná údržba jezu včetně provozní zkoušky. Napouštění jezové zdrže začne v pátek 31. července. Celou akci sleduje hydrobiologický dozor. Cílem je ochrana města Přerova před jarními ledy a následnými povodněmi.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here