Povodí Moravy nabízí v rámci Světového dne vody zvýhodněné rozbory vody

385

22. březen je od roku 1992 vyhlášen jako Světový den vody. V rámci něj pořádá Povodí Moravy nejrůznější akce jako například tradiční Dny otevřených dveří na vodních nádražích. Letos Povodí navíc nabízí i zvýhodněné rozbory vody pro majitele studní.

Kdo si u Povodí Moravy 22. března objedná rozbor vody, získá zvýhodněnou cenu za jeho provedení. Zájemci z Přerova a okolí si tento rozbor mohou objednat na e-mailu rozboryolomouc@pmo.cz. Rozborem vody ze studní zjistíte zda voda, kterou používáte, vyhovuje zákonem stanoveným parametrům. A současně doporučení, jak kvalitu vody ve studni zlepšit či udržet. Bližší informace najdete na webových stránkách Povodí Moravy.

Z každodenní praxe známe situace, že lidé pijí doma vodu ze studny, která je závadná a mohou si způsobit zdravotní komplikace. Nebo naopak situace, kdy vodu ze studny raději nepijí, kupují vodu balenou a přitom mají vodu prvotřídní. Právě každému, kdo si chce nechat přesně určit kvalitu vody, je adresována tato akce,“ vysvětluje vedoucí vodohospodářských laboratoří Povodí Moravy, s. p. Marek Burian.

Vodní zdroje na Zemi jsou omezené, nenahraditelné, vyžadují zvýšenou ochranu a všichni s nimi musíme účelně hospodařit. Význam vody pro život na této planetě si připomínáme 22. března. A právě každý, kdo si u Povodí Moravy, s. p. objedná v tento den rozbor vody, získá zvýhodněnou cenu za rozbor 799 Kč. Standardně jsou ceny u takových rozborů asi o třetinu vyšší.

Rozbor obsahuje akreditované stanovení následujících ukazatelů: pH, vodivost, CHSK Mn, dusičnany, dusitany, amonné ionty, barva, zákal, pach, železo, vápník, hořčík, tvrdost, koliformní bakterie, Escherichia coli, kultivovatelné mikroorganismy při 22°C a 36°C. Výsledek rozboru tedy jasně stanoví, zda voda, kterou používáte, vyhovuje zákonem stanoveným parametrům. A současně doporučení, jak kvalitu vody ve studni zlepšit či udržet.

Akce se vztahuje na objednávky obdržené e-mailem pouze dne 22. 3. 2018. Do předmětu uveďte „Světový den vody – rozbor“. Po odeslání e-mailu budete kontaktováni pracovníkem vodohospodářských laboratoří, s kterým domluvíte převzetí sterilní vzorkovnice na příslušném pracovišti laboratoří Povodí Moravy, s. p. a obdržíte pokyny k vlastnímu odběru vzorku.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here