V Přerově se řešily problémy romské menšiny

1482

Dostat zástupce Romů k jednomu stolu s představiteli města, kraje, neziskových organizací, policie a hovořit o problémech, se kterými se tato národnostní menšina potýká na lokální úrovni – to bylo cílem Regionálního setkání v Přerově. Uskutečnilo se ve čtvrtek v Městském domě v režii pracovníků Úřadu vlády ČR, Sekce pro lidská práva.

Město Přerov reprezentovaly pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Neúčast vedení města, radních a zastupitelů se hned v úvodu stala terčem kritiky.

„Já ti to řeknu, oni se báli sem přijít, protože věděli, že je smeteme, ale to je špatný,“ komentoval absenci politiků jeden ze zástupců romské menšiny.

 „Byli zváni starostové obcí, místostarostové, radní, zastupitelé. Za Přerov se bohužel politici nezúčastnili,“ reagoval Zdeněk Doubravský, Vrchní vládní rada z Úřadu vlády ČR.

Hana Tulejová s dcerou přišly do Městského domu, aby se setkaly s primátorem nebo jeho náměstky. Když zjistily, že nejsou přítomni, rozhodly se odejít.

„Zajímá mne to, proč škola Boženy Němcové je čistě pro Romy a proč je to tak? Chtěla bych přeložit děti na jinou školu. Když je ale dám jinam do páté nebo čtvrté třídy oni tam nezapadnou, protože jsou jinde,“ řekla Hana Tulejová.

„Chtějí pro své děti lepší vzdělání a chtějí se dětem věnovat, což je hrozně důležitý a i proto tady dnes jsme. I majorita musí vědět, že Romy opravdu zajímá vzdělání. Chtějí pro své děti to nejlepší a není to tak, že by se Romové nechtěli vzdělávat,“ reagovala Lucie Fuková, členka Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny.

Nerovný přístup ve vzdělávání, dluhy, lichva, exekuce, nezaměstnanost, kriminalita, diskriminace, rasismus – to byla hlavní diskutovaná témata mezi účastníky čtvrteční akce.

„Chybí prezentace pozitivních případů, kdy majoritní společnost vnímá spíš negativní vlivy, média se zaměřují na negativní informace. Cokoliv co je s Romy spojeno v majoritě vyvolává  asociace s negativními vlivy. Proto je důležité prezentovat pozitivní příklady,“ uvedl Zdeněk Doubravský z Úřadu vlády ČR.

„V romské komunitě je řada lidí, kteří pokud chtějí, tak dokáží kráčet vpřed. Třeba za podpory sociálního pracovníka, což se nám osvědčilo v projektu tréninkového bydlení. Vzali jsme lidi z ubytoven, z ulice a za dva roky trvání programu je postavili na vlastní nohy. Platí řádně byt, vedou si rodinný rozpočet, děti chodí řádně do školy. Je to o individuálním přístupu a odpovědnosti každého z nás, ať už je Rom nebo ne,“ zkonstatovala Marta Šintáková, vedoucí oddělení sociální prevence a pomoci přerovského magistrátu.

Regionálního setkání v Přerově se zúčastnilo na padesát zástupců státní správy, samospráv a romské menšiny ze střední a severní Moravy. Nejpočetnější delegace dorazily z Kojetína, Prostějova a Opavy.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here